Sletnerfunnet

Sletnerfunnet er et depotfunn, muligens et skattefunn, med gullgjenstander fra eldre jernalder, funnet på gården Sletner i Eidsberg, Indre Østfold kommune, Viken.

Beskrivelse av skattenRediger

Funnet er et av de største som er kjent i Norge. Det inneholder i alt 37 større og mindre gullgjenstander, på totalt 453,15 g. Gullinnholdet varierer mellom 20 og 23 karat, dvs. nesten rent gull. Av dette er det fire runde medaljonger, innlagt med uslepne granater, som ikke har noen gode paralleller ellers i landet. Dessuten inneholder det 17 gullbrakteater, betalingsgull og perler. Det dateres til 500 til 550 e.Kr. Sletnerfunnet er på permanent utstilling i Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Historien rundt funnetRediger

Sletnerfunnet kom for dagen på våren 1859 under litt kuriøse omstendigheter. Det var en husmann ved Sletner som drev og satte poteter i en ravine. Her fant han et metallstykke som han trodde var messing. Han fikk likevel solgt det til en skolelærer for fire skilling. Et års tid etter viste læreren det til en offiser, som øyeblikkelig kunne konstatere at det var gull. Dette ansporet husmannen og grunneieren til å saumfare ravinedalen, og de hadde etter noen dagers slit funnet 31 gjenstander på til sammen 390 g, som ble solgt til Universitetets Oldsaksamling for 279½ spesiedaler. I 1873 kom det fram ytterligere fem gullgjenstander, og til slutt i 1890, kom en enslig gullperle.

Gjenstandene lå fordelt med en innbyrdes avstand på 12-15 meter i nordsiden siden av ravinen. Antakelig har de opprinnelig ligget samlet, sannsynligvis i jordekanten øverst i skråningen. Så har de blitt spredd ved et jordras.

LitteraturRediger

  • Oluf Rygh: Foreviste og omhandlede et norsk Fund af Guldsmykker fra hedensk Tid. Forhamdlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania Aar 1864. Brøgger & Christies Bogtrykkeri 1865.
  • Johannes Bøe: Norske guldfund fra folkevandringstiden. Bergen Museums Aarbok 1920-21. Historisk-antikvarisk række nr. 2. Bergen 1923
  • Erling Johansen: Tjue karats gull under potetriset. WiwaR, Tidsskrift for Østfold historielag nr. 2 1973

Eksterne lenkerRediger