Skolevalget i Norge 2011

Skolevalget 2011 var et skolevalg som ble arrangert for skoleelever i Norge 5.-6. september 2011 i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2011. Valget ble arrangert av de videregående skolene i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD).

Valget var basert på listene som stilte til fylkestinget i de respektive fylkene og skulle etterligne det ordinære valget mest mulig, skolene hadde likevel mulighet til å avholde valget elektronisk under kontrollerte omgivelser innenfor perioden 29. august og 2. september.

I tilknytting til skolevalgene arrangeres det som regel skoledebatter hvor representanter fra ungdomspartiene debatterer saker foran elevene. I 2011 ble partiene enige[1] om å avlyse disse debattene[2] i etterkant av massedrapene på Utøya – både fordi disse debattene ofte bærer sterkt preg av en tøff, teatralsk stil som ble bredt oppfattet som upassende, og fordi massakren hadde ført til at flere av AUFs skolerte debattanter var skadet eller drept. I stedet for debattene ble det generelt arrangert «valgtorg», en ordning hvor de forskjellige ungdomsorganisasjonene holdt stands hvor elever kunne stille spørsmål og diskutere.

Det var påmeldt 350 skoler med totalt 161 837 elever til valget. Av disse hadde 275 skoler (120 520 elever) papirvalg og 75 skoler (41 317 elever) elektronisk stemmegivning.

ResultaterRediger

Parti Stemmer Andel Endring fra 2009
Arbeiderpartiet 34 379 29,7 +6,3
SV 5 697 4,9 -5,4
Rødt 4 103 3,5 -1,3
Senterpartiet 5 656 4,9 -0,9
KrF 4 160 3,6 -0,1
Venstre 7 882 6,8 +0,8
Høyre 28 117 24,3 +8,1
FrP 19 078 16,5 -7,5
NKP 480 0,4 +0,1
MDG 1 609 1,4 +0,1
PP 1 756 1,5 +0,3
Andre 2 701 2,5 -0,5

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger