Skogmus

slekt i musefamilien

Skogmus (Apodemus) er en slekt av musefamilien, som er vidt utbredt i Europa og Nord-Asia. De lever ikke bare i skog, men også på stepper og dyrket mark.

Skogmus
Nomenklatur
Apodemus
Kaup, 1829
Populærnavn
skogmus
Hører til
musefamilien,
gnagere,
pattedyr
Økologi
Antall arter: 22
Habitat: skog og åpent landskap
Utbredelse: Eurasia, Nordvest-Afrika
Inndelt i

En har tidligere ment at det er fire skogmusarter i Europa: småskogmus, storskogmus, brannmus og bergmus. Etterhvert er flere «nye» arter blitt oppdaget, for eksempel dvergskogmus (Apodemus uralensis), og alpeskogmus (Apodemus alpicola). Det lever ofte tre til fire arter i samme område.

Slekten deles i fire underslekter: Karstomys (bergmus), Sylvaemus (elleve arter i Nordvest-Afrika, Europa og Vest-Asia), Alsomys (åtte arter i Øst-Asia), og Apodemus (brannmus og den kinesiske A. chevrieri).

Brannmus (Apodemus agrarius)

Eksterne lenker rediger