Skipsfører

(Omdirigert fra «Skipskaptein»)

Skipsfører, også kalt kaptein[1] eller skipskaptein[2] (engelsk: sea captain), er den som har den øverste myndighet om bord på et skip.[3] Krav til sertifikat og utdanning er beskrevet i den internasjonale STCW-konvensjonen.[4]

Broa på MS «Kristina Regina». Kapteinen står på venstre side i bildet. I oransje jakke er losen. I venstre billedkant sees en matros som har funksjon som rormann.
En norsk sjøkaptein (til venstre) og en matrosfergen MF «Bastø I» på vei inn mot Moss.

For å tjenestegjøre som skipsfører på passasjerskip, lasteskip større enn 15 meter, fiskefartøy større enn 10,67 meter (35 fot), samt på lektere, kreves det etter norsk lov relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.[3]

Skipsførerens ansvar er nedfelt i mellom annet sjøloven[5], skipssikkerhetsloven[6] og skipsarbeidsloven[7]. Skipsføreren har det overordnede ansvar for teknisk og operativ sikkerhet[6], samt at skipet er i sjødyktig stand, herunder at det er tilstrekkelig utrustet, bemannet og proviantert og i forsvarlig stand til mottakelse, befordring og bevaring av last.[5] Skipsføreren skal påse at lasten blir behørig stuet, at skipet ikke blir overlastet, at dets stabilitet er betryggende, og at lukene blir forsvarlig lukket og skalket.[5]

Som øverste myndighet ombord på sitt skip kan skipsføreren treffe beslutninger som ingen andre, heller ikke skipets eier, befrakter eller driftsselskap, kan forhindre - dersom disse etter skipsførerens yrkesmessige skjønn er nødvendig for sikkerheten til menneskeliv til sjøs eller for vern av det marine miljøet.[5]

Dersom skipsføreren av en eller annen grunn blir ute av stand til å ivareta sine plikter overtar overstyrmann kommando over skipet.[3]

Militært

rediger

På militære skip betegnes den øverste lederen som skipssjef[8] eller fartøysjef.

Avhengig av skipets type og funksjon, innehar skipssjefen den dertil passende offisersgrad. Ved tiltredelse og fratredelse vil skipssjefen henholdsvis heise og stryke sin kommando. Dette markeres seremonielt ved at kommandovimpel heises eller hales i skipets stormast.[8]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Isaksen, Foto: Trond A. «Bli kjent med yrket: Kaptein». utdanning.no. Besøkt 13. august 2020. 
  2. ^ «Skipsfører». ordbok.uib.no. Bokmålsordboka. Besøkt 13. august 2020. 
  3. ^ a b c «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 5. april 2018. 
  4. ^ stcw. «What are the STCW Requirements for Officers?». www.edumaritime.net (engelsk). Besøkt 7. august 2020. 
  5. ^ a b c d «Lov om sjøfarten (sjøloven) - Kapittel 6. Skipsføreren1 - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 27. mars 2018. 
  6. ^ a b «Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 27. mars 2018. 
  7. ^ «Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 28. mars 2018. 
  8. ^ a b Sætre, Einar (25. mai 2018). «skipssjef». Store norske leksikon. Besøkt 7. august 2020.