Proviant er et annet ord for næringsmidler /matvarer. Ordet brukes i sammenhenger som:

  • Proviantlager: (Matvarereserver, vanligvis forskjellige ting med sikte på flere dagers/ukers forbruk. Lageret står ofte i sammenheng med kjøle- og fryserom til ellers lite holdbare matvarer.)
  • Proviantforvalter: (Den som styrer med og holder lageret vedlike)
  • Reserveproviant: (Holdbare eller konserverte matvarer med høy næringsverdi til bruk ved sviktende eller usikker forsyningssituasjon)
  • Turproviant: (Matvarer som er lette å transportere, tar lite plass, er lette å tilberede og med riktig næring til å bære eller trekke med seg på tur).
  • Nødproviant: Reserveproviant, men laget og øremerket for katastrofehjelp. N. blir ofte lagret i pakninger som gjor transport enkelt. Holdbarhet i lagret tilstand er gjerne flere år.
Autoritetsdata