Skaugumsåsen og Åstad naturreservat

naturreservat i Asker kommune

Skaugumsåsen og Åstad naturreservat utgjøres av den bratte sørvest- og sørøstskråningen av Skaugumsåsen, samt dalbunnen ved Åstad i Asker kommune.[2][3] Naturreservatet ble etablert 27. november 2020 ved sammenslåing av Skaugumsåsen naturreservat og Åstad naturreservat.[4][5]

Skaugumsåsen og Åstad naturreservat
LandNorge[1]
Ligger iAsker
VerneformNaturreservat
Areal692 daa
Opprettet17. september 1982
Kart
Skaugumsåsen og Åstad naturreservat
59°51′40″N 10°26′46″Ø

Området preges av bergvegger med underliggende rasmark. Berggrunnen er ganske lik den vi finner på Kolsås, med sedimentære bergarter fra kambro-silurtiden nederst, og lavabergartene basalt og rombeporfyr over. Dette gir næringsrikt jordsmonn, og grobunn for edellauvskog. I reservatet finnes «et av landets fineste eksempler på en stabil utforming av skogtypen alm-lindeskog, med tilhørende markvegetasjon og dyreliv.»[4]

Det er ikke tillatt å endre naturmiljøet. Dyr og planter er vernet, men det er tillatt å sanke matsopp og bær. Bålbrenning er fobudt hele året.[5]

Naturreservatet grenser til Nordre Skaugumsåsen naturreservat i nord og til Semsvannet landskapsvernområde i vest.

Referanser

rediger
  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Norgeskart». Kartverket. Besøkt 20. oktober 2021. 
  3. ^ «Skaugumsåsen og Åstad naturreservat» (PDF). Klima- og miljødepartementet. November 2020. Besøkt 7. desember 2021. 
  4. ^ a b (no) Skaugumsåsen og Åstad naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  5. ^ a b «Forskrift om vern av Skaugumsåsen og Åstad naturreservat, Asker kommune, Viken». Lovdata. Besøkt 7. desember 2021.