Nordre Skaugumsåsen naturreservat

naturreservat i Asker

Nordre Skaugumsåsen naturreservat i Asker kommune ble opprettet 20. desember 2019. Naturreservatet ligger i den sørøstre delen av topplatået på Skaugumsåsen. I vest, sør og øst grenser området mot Skaugumsåsen og Åstad naturreservat med bratte stup og edelløvskog. Formålet med vernet er å bevare et område som representerer en naturtype med en artsrik granskog og et variert innslag av edelløvskog og rik sumpskog.[2]

Nordre Skaugumsåsen
LandNorge[1]
Ligger iAsker
VerneformNaturreservat
Areal1265,5 dekar
Opprettet20. desember 2019
Kart
Nordre Skaugumsåsen naturreservat
59°51′50″N 10°26′24″Ø

Berggrunnen på platået består i hovedsak av rombeporfyr. Fuglelivet i området har et rikt artsmangfold. Skogen skal utvikle seg naturlig, uten skjøtseltiltak. Området brukes mye som nærfriluftsområde, og det går en merket sti gjennom området.[2]

Naturreservatet danner et stort, sammenhengende verneområde sammen med Skaugumsåsen og Åstad naturreservat, Semsvannet landskapsvernområde og Furuåsen og Hagahogget naturreservat.

Referanser

rediger
  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ a b (no) Nordre Skaugumsåsen naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase