Selvforsyning

autonomi

Selvforsyning viser til en tilstand der man ikke trenger noen ekstern hjelp eller interaksjon med andre for overlevelse. Selvforsyning er derfor en type ekstrem personlig – eller regional – autonomi.

Selvforsyning er vanligvis brukt for å beskrive varianter av det som kalles bærekraftig levesett der ingenting forbrukes som man ikke kan produsere selv. Eksempler på forsøk på selvforsyning i Nord-Amerika er voluntary simplicity-, ludditt-, homesteading-, survivalism- og Back to the land-bevegelsene.

Praksiser som tilrettelegger for, eller hjelper til med selvfosyning inkluderer autonome bygninger, økologisk jordbruk og fornybar energi.

Eksistensen av effektivt lukkede system gjør selvforsyning en nødvendighet for en eventuell romkolonisering. Et ekstremt eksperimentelt eksempel på selvforsyning kan derfor sies å være Biosphere 2-prosjektet.

Termen brukes også om mer begrensede former for selvforsyning, som for eksempel det å dyrke sin egen mat eller være økonomisk uavhengig av statlige subsidier eller (når man snakker om store politiske enheter) utenlandsk uhjelp.

LitteraturRediger

Se ogsåRediger