Sankt Clemens kirke (København)

kirkested

Sankt Clemens var en kirke i det gamle København, oppkalt etter helgenen av samme navn. Den lå under flisene under bygningen Frederiksberggade 38, der Strøget munner ut i Rådhuspladsen.

Kart over København som det kan ha sett ut omkring år 1500. Clemenskirken ses nederst til venstre, ikke langt fra Vesterport. Fra Nielsen, Oluf: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I: Kjøbenhavn i Middelalderen, Kbh. 1877

HistorieRediger

Kirken nevnes første gang i 1192, men er trolig eldre.[1] Utgravninger har vist at kirken var bygget av munkesten og kalksten, som har sittet som dekorative bånd i murverket.[2] Om grunnplanen og interiør vet man lite. Ved reformasjonen ble kirken nedlagt, og sognet delt mellom Vor Frue og Helligåndskirken. Selve bygningen ble ikke revet med en gang, men fungerte i en årrekke som steinbrudd for Vor Frue kirke.

Tidligere regnet arkeologene Sankt Clemens som Københavns eldste kirke, men under utgravningene i 2008 fant de bevis for at det alt på 1000-tallet lå en kirke i området, men med en litt annen plassering enn Sankt Clemens.[3]

KirkegårdenRediger

Utgravning av kirkegården – under diskoteket Absalon – i 2008 viste at de eldste gravene hadde en litt annen retning enn kirkebygningen. I en barnegrav ble det dessuten funnet en mynt som ikke var i omløp etter ca. 1070.[2]

Til kirkegården er knyttet sagnet om St. Clemens' grå so som varsler død.[1]

ReferanserRediger