Sandungåsen naturreservat

Sandungåsen
VerneformNaturreservat
Areal2621 dekar
KommuneAsker
Opprettet14.02.2014

Sandungåsen naturreservat
59°40′48″N 10°26′49″Ø

Sandungåsen naturreservat ligger nord på Hurumlandet i Asker kommune i Viken, tidligere i Hurum og Røyken kommune i Buskerud. Naturreservatet ble oppretta 14. februar 2014, og utvida med 897 dekar nordover mot Vardeåsen og Kringlefjell i Røyken 14. desember 2018.

Reservatet omfatter ei vestvendt liside fra Sandungåsen ned mot Drammensfjorden, og deler av Grauteruddalen i øst, samt den sørøstre delen av Vardeåsen og Kringlefjell. Det er stor økologisk variasjon med forholdsvis mange vegetasjonstyper med forskjellige krav til næringsstoffer, fuktighet og topografi. Det er overvekt av middels rik vegetasjon, men også forekomst av både skrinnere koller og rik edellauvskog.

Naturreservatet ble oppretta for å bevare et lavereliggende skogområde i boreonemoral sone, med stort areal gammelskog og få nyere inngrep. Reservatet har stor variasjon i topografi, naturtyper, arter og økologiske prosesser. Særlig verdifulle er forekomstene av gammel granskog og av rik blandingsskog og edellauvskog.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003107. 

Eksterne lenkerRediger