Sand (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Sand var en valgkrets i Nedenes amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Sand valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Sand bestod av herredene Herefoss, Fjære, Landvik/Landvig, Eide, Vestre Moland, Høvåg, Birkenes og Lillesand med rundt 15 000 innbyggere og 7 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Landmandspartiet
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 446 27,3% 1 049 54,8% 608(Saml og K)
334(Saml og L)
37,2%
20,4%
847
 
44,3%
248 15,2%
1909[5] 1 068 47,3% 1 449 46,5% 801(H) 35,5% 1 580 50,7% 78 3,5% 86 2,8%
227(FV) 10,0%
1912[6] 1 386 65,2% 611(H)
310(FV)
35,4% 294 11,3%
1915[7] 1 427 43,6% 2 013 57,2% 872(H) og (FV) 26,6% 1 044 29,7% 506 15,5% 450 12,8%
249
213
14,1%
1918[8] 1 508 42,7% 2 063 51,3% 1 252(FV) og (H) 35,5% 1 759 43,7% 371 10,5% 196 4,9% 392 11,1%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Skolebestyrer og adjunkt Noan Christian Gauslaa, Lillesand Venstre Gårdbruker Knut Torjusen Aamlid, Herefoss
1910–1912 Gårdbruker Bendix Karelius Imenæs, Landvik Høyre og Frisinnede Venstre Skipsreder Hans Thorvald Hansen, Lillesand
1913–1915 Skolebestyrer Noan Christian Gauslaa, Lillesand Venstre Amtsskolebestyrer T. Berulvson, Fjære
1916–1918 Overlærer Noan Christian Gauslaa, Lillesand Venstre Gårdbruker K. Birkedal, Landvik
1919–1921 Gårdbruker Torjus Aamlid, Birkenes Venstre Lensmann B. Kleveland, Hovaag

ReferanserRediger