Samiske geografiske navn i Steigen

Plassering av Steigen i Nordland
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Steigen (knr 1848) angir stedsnavn i Steigen kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare lulesamisk er tatt med i denne oversikten for Steigen kommune.

Samiske stedsnavnRediger

Norsk Lulesamisk
Leinesfjorden Lajrakvuodna
Lundøya Luttas
Makkvatnet Suoksavuomjávrre
Mørsvikfjorden Murgosvuodna
Nordskott Nuorttavagge
Sagfjorden Rivtakvuodna
Stavfjord Stabavuodna
Stavnes Stábánjárgga
Vinkfjorden Fáŋŋká
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenkerRediger