Studentaviser ved Universitetet i Oslo

(Omdirigert fra «Samfunnsviter'n»)

Dette er en oversikt over Studentaviser ved Universitetet i Oslo. Studentavisene har lange tradisjoner ved universitetet, og har vært ugitt siden 1818, da Det norske studentersamfund stiftet Samfundsbladet. Siden er det blitt opprettet bl.a fagspesifikke studentmagasiner, tverrfaglige magasiner, satiremagasin, samt den generelle studentavisen Universitas som dekker nyheter og aktualiteter. I dag er rundt 20 aviser og tidsskrifter utgitt av studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.[1]

Universitas rediger

 
Universitas' forside 2011 #9

Utdypende artikkel: Universitas (avis)

Universitas er Norges største studentavis, og dekker både studentene på UiO, så vel som OsloMet og andre høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Den distribueres vederlagsfritt til studenter ved læresteder som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Universitas har kommet ut i samskipnadens regi siden 1946.

Med et opplag på 17 000 eksemplarer og 35 utgivelsesdatoer i året, er Universitas en av Europas aller største studentaviser.

Lanx Satura rediger

Lanx Satura er et kultur- og satiretidsskrift stiftet ved Institutt for statsvitenskap i 2018. Magasinet er programuavhengig, og publiserer utgaver én gang i semesteret, hovedsaklig på Samfunnsvitenskapelig og Humanistisk fakultet. I 2022 utga magasinet for første gang utgaver ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design. Magasinet har rundt 20 skribenter, og publiserer utgaver én gang i semesteret.

Observator rediger

Observator er et studenttidsskrift for økonomistudentene ved Universitetet i Oslo, og bygger på lange tradisjoner. Det har vært utgitt siden 1964, og forgjengeren Stimulator ble startet allerede i 1947. Ingen ringere enn nobelprisvinner Ragnar Frisch var pådriver for å starte studentbladet.

Redaksjonen består av engasjerte økonomistudenter med interesse for samfunnsspørsmål. Bladet inneholder alt fra intervjuer med politikere, professorer, medstudenter og kjente økonomer til faglig tunge artikler om den økonomiske verden. Bladet kommer ut med ujevne mellomrom.

Samfundsbladet rediger

 
Fra Samfundsbladet nr. 3, 1854, redigert og håndskrevet av Bjørnstjerne Bjørnson

Samfundsbladet var et organ for Det Norske Studentersamfund i Kristiania (Oslo). Det første nummeret utkom i 1818. Bladet ble som regel skrevet for hånd.

Blant andre J. S. Welhaven, Henrik Wergeland, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson har vært redaktører for Samfundsbladet. Den berømte stumpefeiden mellom Wergeland og Welhaven hadde bakgrunn i en serie vers de to skrev mot hverandre i bladet.

Samfunnsviter'n rediger

Samfunnsviter'n er en studentavis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Universitetet i Oslo, som ble startet i 1994. Avisen har aktuelt, kulturelt og samfunnsfaglig stoff. Ansvarlig utgiver er Studentutvalget ved SV-fakultetet.

I 2009 ble avisen kåret til årets studentpublikasjon av Studentsamskipnaden i Oslo. I juryens begrunnelse het det: «Avisen tar for seg et bredt spekter av dagsaktuelle og samfunnsfaglige temaer, og er en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal ved fakultetet. Samfunnsviter’n viser god bruk av fagkunnskap i praksis med de temaene de tar opp. Avisen er preget av bra journalistikk, evne til å presentere aktuelle fagspørsmål på en lett tilgjengelig måte, gode intervjuer og høy grafisk kvalitet.»

Samfunnsviter'n har en tverrfaglig profil og utkommer to ganger i semesteret.

Socius rediger

Socius er et studentmagasin for sosiologi rettet mot studenter og ansatte. Tidsskriftet har støtte fra Kulturstyret og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Magasiner har tre utgaver årlig og fordeles til sosiologistudenter og ansatte tilknyttet Universitetet.[2]

PACTA rediger

Utdypende artikkel: Pacta (magasin)

Pacta er studentmagasinet for Congregatio Forensis, av og for jusstudenter ved juridisk fakultet i Oslo. Pacta kom første gang ut i 2007, og har fort vokst seg til et betydelig magasin ved fakultetet. Målgruppen er studentene og den juridiske profesjon. Pacta inneholder et bredt spekter av innhold; med pensumrelevant artikler, intervjuer, reportasjer, temaartikler og andre enklere faste spalter.

Stud.Jur. rediger

Utdypende artikkel: Stud.Jur.

Stud.Jur. er medlemsbladet for Juristforeningen, en studentforening for studenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har vært utgitt siden 1936, med unntak av perioden fra høsten 1942 til våren 1945, med syv utgivelser i året. Bladet distribueres per post til alle studenter og ansatte ved fakultet. Stud.Jur. har et opplag på cirka 6000 eksemplarer.

Referanser rediger

  1. ^ brann, Kontakt oss Kontaktpunkter UiO Adresse Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo Nødnummer Ved; Ring 22 85 66 66, Ulykker Og Alvorlige Hendelser. «Tidsskrifter og media - Universitetet i Oslo». www.uio.no (norsk). Besøkt 17. november 2022. 
  2. ^ uio.no: Socius – studentmagasin for sosiologi ved UiO, hentet 20. november 2011

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata