Åpne hovedmenyen

Studentsamskipnaden i Oslo

tidligere studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) var én av to studentsamskipnader i Oslo og én av 25 i Norge, frem til den ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i januar 2011. SiO ble etablert i 1939 for studentene ved Universitetet i Oslo og var landets eldste og største studentsamskipnad. SiO dekket etterhvert velferdsbehovene til studenter ved Universitetet i Oslo, de vitenskapelige høgskolene Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges veterinærhøgskole, foruten Det teologiske menighetsfakultet og Handelshøyskolen BI i Oslo, og den private høgskolen Akupunkturhøgskolen.

StudentstyringRediger

SiO ble ledet av et hovedstyre, som blant annet fastsatte semesteravgiften og hvilke tilbud samskipnaden skulle tilby studentene. Hovedstyret var det øverste organet i SiO og flertallet i styret bestod av studentrepresentanter som ble valgt av Velferdstinget i Oslo, der alle studentdemokratiene ved de tilknyttede lærestedene var representert. I tillegg bestod styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte i studentsamskipnaden.

Velferdstinget vedtok hvert år budsjettprioriteringer for SiO, som la føringer på hva SiOs hovedstyre vedtok i sitt endelige budsjett. Dessuten var det Velferdstinget som valgte studentrepresentanter i alle delstyrene i SiO, slik som styret for Studentkafèene, SiOs boligstyre, osv.

TilbudRediger

SiO tilbød en rekke tjenester for studentene som hadde betalt semesteravgiften, blant annet nesten 6000 studenthybler og leiligheter, studentbokhandel, treningsanlegg, kafeer og kaffebarer, helsetjeneste, rådgivningstjeneste, karrierveiledning, barnehage og tilrettelegging for studentaktiviteter.

Administrerende direktørerRediger

1950-1979: Kristian Ottosen
1982-1983: Ingjald Ørbeck Sørheim
Inger Prebensen

1999-2010 Lisbeth Dyrberg

StyreledereRediger

  • 1. januar 2010 – 31. desember 2011: Fredrik Øren Refsnes
  • 1. januar 2008 – 31. desember 2009.: Øyvind Gjengaar
  • 1. januar 2008 – 31. desember 2008.: Egil Heinert
  • 1. januar 2006 – 31. desember 2007: Silje Winther
  • 1. juli 2003 – 31. desember 2005: Christoffer Eid Wiig
  • 1. juli 2001 – 30. juli 2003: May Kristin Fønnebø

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger