Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) var én av Norges 25 studentsamskipnader og én av to i Oslo, frem til den ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i januar 2011. OAS ble etablert i 1989. Virksomheten var bestemt gjennom Lov om studentsamskipnader. OAS eiet, drev og tilbød bl.a. studentboliger, barnehageplasser, kantiner, bokhandel, helsestasjon og andre servicefunksjoner for studentene. OAS dekket velferdsbehovene til vel 18 500 studenter ved 16 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.

OAS logo.jpg

I desember 2009 besluttet styret i OAS å fusjonere med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), denne beslutningen ble tatt etter en lengre utredningsprosess og et tilsvarende styrevedtak i SiO.

Tilsluttede institusjonerRediger

StudentstyrtRediger

Det er studentene som har mest å si for styringen av studentsamskipnadene. Studentene har flertall i samskipnadenes øverste styre, som bl.a. fastsetter semesteravgiften og hvilke tilbud samskipnaden skal ha til sine studenter. Studentrepresentantene i styret velges av studentdemokratiet ved lærestedene. I tillegg består styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte i studentsamskipnaden.

Studentsamskipnadenes tilbud er finansiert gjennom direktebetaling for enkelte tjenester, støtte fra utdanningsinstitusjonene, inntekter fra studentsamskipnadenes forretningsdrift, statsstøtte og semesteravgift.

Administrerende direktørRediger

  • 1989-1995: Geir Atle Mjeldheim
  • 1996-2010: John Hvidsten

StyreledereRediger

Eksterne lenkerRediger