Stud.Jur. er jussens studenttidsskrift med Juristforeningen, den eldste foreningen for studenter ved Det juridiske fakultet, som ansvarlig utgiver. Ved siden av det senere etablerte Pacta, utgjør magasinet fakultetets studentpresse.

Stud.Jur.
TypeStudentmagasin
FormatMagasin
Grunnlagt1936
UtgiverJuristforeningen i Oslo
SpråkBokmål og nynorsk
Politisk posisjonUavhengig
Opplagcirka 6 000
Nettstedjuristforeningen.no

Det tradisjonsrike studentorgan utkom første gang i 1936 og har i dag syv utgivelser årlig.

Stud.Jur. har et opplag på 6000 og sendes ut til alle studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet i Oslo i regi av fakultetet selv. I tillegg sendes det til landets domstoler, departementer og en rekke advokatfirmaer.

Historie rediger

Tidsskriftet har vært utgitt siden 1936, med unntak av perioden fra høsten 1942 til våren 1945.

Flere fremtredende jurister har vært en del av redaksjonen løpet av sin studietid. Blant tidligere redaktører finnes også flere høyesterettsdommere og anerkjente advokater.

Stud.Jur. vant i 2004 prisen Årets studentpublikasjon ved Universitetet i Oslo og i 2017 ble Stud.Jur. nominert til Årets studentforening.

Om Stud.Jur. rediger

Navnet Stud.Jur. kommer av forkortelsen for studiosus juris (hankjønn) eller studiosa juris (hunkjønn) – en som studerer rettsvitenskap.

Til ledelse av redaksjonen i Stud.Jur., velges tre redaktører av Juristforeningens generalforsamling hvert semester. Den øvrige redaksjonen består av jusstudenter som skriver både faglige, aktuelle, juridiske og mer frirettslige artikler, og fungerer med dette som jusstudentenes eget talerør og debattforum. Stud.Jur.s formål er å holde studentene informert om hva som skjer på fakultetet både faglig og sosialt, samtidig som blikket rettes utover, særlig mot den juridiske sfære. I tillegg trykkes stoff fra eksterne bidragsytere, blant andre rettshjelpstiltak, undergrupper av Juristforeningen, andre studentforeninger ved fakultetet og studenter utenfor redaksjonen.

I motsetning til innholdet i flere andre liknende publikasjoner, er en markant overvekt av bladets artikler produsert av studenter – ikke av advokatfirmaer med sponsortilknytning.

Et tilsvarende blad med samme navn utgis av Juridisk Diskussionsklub ved Københavns Universitet.

Mønsterbesvarelse rediger

I hver utgave av Stud.Jur. publiseres det en mønsterbesvarelse fra en av studiets avdelinger. Dette er en eksamensbesvarelse som har fått høyeste karakter A. Mønsterbesvarelsene står høyt i kurs studentmassen og er en av mange viktige og relevante funksjoner studentmagasinet har ovenfor studentene.

I tillegg til dette tilbyr Stud.Jur. sine tidligere trykte mønsterbesvarelser samlet i egne publikasjoner.

Målgruppe rediger

Alle studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet i Oslo mottar studenttidsskriftet vederlagsfritt i posten, i regi av fakultetet.

I tillegg sendes det til landets domstoler, departementer og en rekke advokatfirmaer, samt andre betalende abonnementer.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata