Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ble opprettet i 1996 som en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn i Norge.

Samarbeidsrådet arbeider for likebehandling av religioner og livssyn, og legger til rette for dialogarbeid mellom samfunnene. Samarbeidsrådet kan ikke ta bindende avgjørelser for de enkelte medlemssamfunn, og vedtak fattes med konsensus.

Sammensetning og organisasjonRediger

Per 2019 er det femten samfunn som deltar. De nyeste medlemmene er Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) og Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge, som ble tatt opp som medlemmer 25. februar 2019. Da hadde de begge hatt observatørstatus i rådet i ett år.

Samarbeidsrådets viktigste organ er rådet som består av to personer fra hvert medlemssamfunn. Medlemmer i STL som er paraplyorganisasjoner har inntil tre representanter og én vara hver, hvorav én representant med stemmerett. En særegenhet sammenlignet med tilsvarende organisasjoner i andre land er at majoritetssamfunnet Den norske kirke (v/ Mellomkirkelig råd) deltar i arbeidet på lik linje med minoritetssamfunnene, og en annen særegenhet er at et sekulært livssyn er representert i et slikt organ (gjennom Human-Etisk Forbund).

Vanligvis møtes rådet fire ganger i året. Samarbeidsrådets sekretariat har fire fast ansatte, i tillegg til et antall midlertidige stillinger.

LedereRediger

Stillingen generalsekretær i STL ble opprettet i 2017. Generalsekretæren er ansvarlig for daglig drift og utvikling av STL i tråd med STLs formål og gjeldende plan- og styringsdokumenter. Det er også generalsekretæren som representerer STL utad og uttaler seg på rådets vegne. Nåværende generalsekretær er Ingrid Rosendorf Joys.

Dialogarbeid og representasjonRediger

Offentlig støtte til lokalt dialogarbeid fordeles via STL, og de arrangerer bl.a. Religions- og livssynslederforum to ganger i året for de religiøse/åndelige ledere og ledere fra livssynssamfunnene.

I offentlige høringer og faste møter med Kulturdepartementet representerer Samarbeidsrådet bredden av sine medlemmer.

Samarbeidsrådet oppnevner ett styremedlem med vara til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Eksterne lenkerRediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.