Åpne hovedmenyen
Sagelvvatnet
FylkeTroms
KommuneBalsfjord
Areal5,11 km² [1]
Høyde91 moh.[1]
Nedbørfelt74,62 km² [2]
TilløpTømmerelva, Vesterelva, Langvasselva
UtløpSagelva

Sagelvvatnet er en innsjø i Balsfjord kommune i Troms. Den har et areal på 5,11 km², et nedbørfelt74,62 km², og ligger 91 meter over havet.[1]

Vatnet har tilløp fra en rekke mindre elver og bekker som har sine kilder i fjell- og skogsområdene rundt. De største av tilløpselvene er Tømmerelva, Vesterelva og Langvasselva, som munner ut lengst sørvest i vatnet. Utløpselva fra vatnet er Sagelva, som renner ut helt i nordenden.

Innløpsområdet til Sagelvvatnet er vernet som Sagelvvatn naturreservat, mens hele Sagelvvassdraget i 1973 ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag.[3] Vernet ble hovedsakelig begrunnet med de naturvitenskapelige interessene knyttet til Sagelvvatnet, som av zoologer anses som meget interessant ornitologisk og en av de rikeste fuglebiotopene i indre deler av Troms.[4] Vatnet er meget næringsrikt, og det har ført til et tallrikt bunndyrsamfunn med et stort antall grupper bunndyr representert. Bunnfaunaen danner igjen næringsgrunnlag for det rike fuglelivet, med mange fuglearter og tett bestand av ender.

Fylkesvei 296 går langs vestsida av vatnet, mens en kommunal veifølger østsida.[5] Landskapet rundt vatnet er dominert av gårdsbruk og dyrket mark.

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 2. august 2014
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 4. august 2015
  3. ^ «198/1 Sagelva». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 20. februar 2018. Besøkt 7. september 2018. 
  4. ^ Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging–naturvern om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging. Bergen. 1971. s. 183. 
  5. ^ «Norgeskart». Statens kartverk. Besøkt 2. august 2014.