Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er en del av reindriftsforvaltningen i Norge. Reinbeiteområdet har fem reinbeitedistrikt og er det sørligste reinbeiteområdet i landet. Reinbeiteområdene er ledet av et områdestyre med medlemmer oppnevnt av Fylkestinget og Sametinget.

I Sør-Trøndelag/Hedmark er det fire reinbeitedistrikt; regnet fra nord til sør

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde grenser til Nord-Trøndelag reinbeiteområde.

Eksterne lenkerRediger