Søndre Hella

bosetning i Færder kommune

Søndre Hella er en del av området Hella, som ligger vest på Nøtterøy i Færder kommune. I tillegg til å være et populært tur- og badeområde, er Søndre Hella også kjent for å ha et av de største gravfeltene i Vestfold. Haugene og røysene stammer sannsynligvis fra yngre jernalder (ca. 500–1000 e.Kr.). Det er også mulig at det fins mindre graver i området som stammer helt fra eldre jernalder (400 f.Kr.–500 e.Kr.).

Gravhauger på Søndre Hella. Tønsbergfjorden, eller Vestfjorden, i bakgrunnen.
En av gravhaugene

Gravene rediger

Det har i alt blitt registrert rundt 25 graver i området. Tre av dem ligger oppe på et platå, mens resten ligger nede ved badestranda. På platået ligger også det som kalles «Fandens spillebord», en svær steinblokk som ligger oppå noen mindre steinblokker. Man vet ikke om dette har blitt til på naturlig måte eller om steinblokka har blitt lagt slik av mennesker. Uansett er det sannsynlig at «Fandens spillebord» har forbindelse med gravfeltet, enten ved at gravfeltet har blitt lagt til nettopp dette stedet på grunn av den spesielle steinformasjonen, eller at steinene har blitt lagt slik av de lokale innbyggerne etter at området hadde fått tildelt sin funksjon som gravfelt.

Noen av gravhaugene er rundhauger, med en diameter på opptil 15 meter og en høyde på 2 meter, og med store steiner lagt rundt seg som en fotkjede. Andre er lavere og har store steinblokker i sentrum. Det er også noen av gravene som så vidt synes over bakken.

Innholdet i gravene rediger

Det har tydelig forekommet plyndring av flere av gravene. Dette gjelder utvilsomt tre av dem, og kanskje også flere. Ingen av gravene er imidlertid undersøkt arkeologisk. I 1916 skrev skattefogd P. Holmesland i et brev til Universitetets Oldsakssamling i Oslo at han hadde sett en samling gravhauger i dette området, men det ble ikke foretatt noen undersøkelser. Gravfeltet ble registrert offisielt først i 1960-årene.

Man kan allikevel si med sikkerhet at gravene inneholder personer med høy status fra en større gårdsenhet. De kan også ha fått med seg gjenstander i grava, sannsynligvis for det meste personlig utstyr som våpen, redskaper og smykker.

Det er ikke funnet rester etter gårder i Søndre Hella. Man tror derfor at gravfeltet har tilhørt en av de eldste gårdene midt på øya, Sandvin. Dette kan imidlertid ikke bekreftes uten grundige registreringer og undersøkelser i området.

Restaurering rediger

På begynnelsen av 1990-tallet ble det foretatt en restaurering av gravfeltet, med bevilgninger fra Miljøverndepartementet. Området var betydelig gjengrodd, og i restaureringa fjerna man busker og kratt, samt flere trær, blant annet alle grantrærne, som ikke hørte hjemme i jernalderlandskapet. Man lot imidlertid enkelte trær stå igjen, deriblant hasselbusker, kirsebærtrær og villapal. Formålet med restaureringa var å få gravfeltet til å komme mer til syne, og at landskapet skulle bli mer likt slik det så ut i jernalderen. Fjerninga av trærne skal også forhindre at røttene ødelegger fornminnene ytterligere.

Kilder rediger

  • Brendalsmo, Jan (1988). Søndre Hella – Nøtterøys flotte gravfelt. Njotarøy – Årsskrift 1988, 4-10
  • Fylkeskultursjefen i Vestfold, Nøtterøy Historielag og Nøtterøy kommune (1990). Søndre Hella – Restaurering av gammelt gravfelt

Eksterne lenker rediger

  • (no) «Hella». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  • (no) «Nøtterøy vestre». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.