Hella (Nøtterøy)

Hella er et område vest på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold. Det ligger like sør for Vestskogen og like nordvest for kommunens administrasjonssentrum Borgheim. Hellaveien forbinder Vestskogen med Borgheim, og går tvers gjennom Hella.

Søndre Hella med Vestfjorden i bakgrunnen

I Søndre Hella, som befinner seg langs Vestfjorden, er det et stort gravfelt fra yngre jernalder. Utafor kysten av det sentrale Hella ligger restene av en markedsplass fra seinmiddelalderen.[1]

På Sanne ligger også Nøtterøy golfbane.

Bebyggelsen i Hella ligger langs hovedveien Hellaveien, samt Gamle Hellavei og den mindre veien Hellalia. Resten av området er skog og dyrka mark.

ReferanserRediger

  1. ^ (no) «Hella». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.