Søndre Østerdalen

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Søndre Østerdalen var en valgkrets i Hedemarkens amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Søndre Østerdalen valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Søndre Østerdalen bestod av herredene Elverum, Åmot, Trysil og Stor-Elvdalen med rundt 23 000 innbyggere og 11 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Arbeiderdemokratene Socialistene Samlingspartiet Venstre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 2 023 58,8% 1 411 41,0%
1909[5] 2 748 66,8% 223 6,7% 1 087(FV)
655(H)
34,2% 244 4,8%
1912[6] 3 223 52,0% 877 14,1% 2 097 33,8%
1915[7] 2 717 36,8% 3 636 46,8% 2 415 32,7% 2 886 37,1% 1 785 24,5% 1 219 15,7% 441 6,0%
1918[8] 2 345 29,7% 2 897 46,6% 3 519 44,5% 3 587 51,4% 1192(H)
533(FV)
21,8% 68 1,0% 310 3,9%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Skolebestyrer Olav Andreas Eftestøl, Elverum Arbeiderdemokratene Lensmann K. K. Sanaker, Trysil
1910–1912 Skoledirektør Olav Andreas Eftestøl, Vang Arbeiderdemokratene og Venstre Lensmann K. K. Sanaker, Trysil
1913–1915 Skoledirektør Olav Andreas Eftestøl, Vang Arbeiderdemokratene og Venstre Lærer Thore Embretsen Myrvang, Storelvedalen
1916–1918 Lærer og gårdbruker Thore Myrvang, Storelvedalen Arbeiderdemokratene Lensmann K. K. Sanaker, Trysil
1919–1921 Gårdbruker Johan Bondesen, Stor-Elvdal Socialistpartiet Skogvokter K.I. Moe, Trysil

ReferanserRediger