Rytterstatuer i Danmark

Wikimedia-listeartikkel

Rytterstatuer i Danmark er en samlet oversikt over de rytterstatuene som er oppstilt i landet.

Danmarks og Skandinavias eldste rytterstatue står på Kongens Nytorv og viser Christian V til hest. Dette er en sannhet med modifikasjoner ettersom statuen er en kopi fra 1940-tallet.

Rytterstatuer hadde tidligere flere funksjoner, blant annet var det en hyllest til herskeren i all hans eneveldige ufeilbarlighet. Klarest ser man dette med J.F.J. Salys rytterstatue av Frederik V som også i inskripsjonen forteller om folkets takknemlighet overfor kongen. Rytterstatuer er i hovedsak bestillingsverk og det var tilfellet med begge disse to. Noe annet disse to eldste har til felles er at de er utført av utlendinger, altså ikke av danske kunstnere.

Noe annet som preger de danske rytterstatuene er hvor mange som er portrettert av de Glücksburgske kongene Christian IX og Christian X. Flere av disse er utført etter initiativ fra innsamlinger fra befolkningen og kan sies å være ekte uttrykk for takknemlighet.

Det er flere danske kunstnere som har satt sitt preg på utføring av rytterstatuer og man kommer ikke utenom å nevne Herman Wilhelm Bissen, Vilhelm Bissen og Einar Utzon-Frank i denne sammenhengen. Det er også noe uvanlig med to kvinnelige kunstnere; Anne Marie Carl Nielsen og hennes elev Helen Schou.

Plassering Bilde Beskrivelse av rytterstatuen Inskripsjon
Esbjerg
Christian IX på torvet i Esbjerg
Christian IXs rytterstatue på torvet i Esbjerg.

Kunstner: Ludvig Brandstrup. Statuen ble utstilt første gang i 1899 og bronseutgaven i Esbjerg avduket i 1900.[1]

København - Amalienborg
Frederik V på Amalienborg slottsplass
Kunstneren J.F.J. Salys berømte rytterstatue av Frederik V fra 1771 på Amalienborg slottsplass.

Rytterstatuen ble først utført som modell.

Saly gikk grundig til verks da han laget utkast til rytterstatuen. I flere år studerte han landets mest utsøkte Frederiksborghester slik at hestestatuen var hesten over alle hester, hvor seks forskjellige hingster hadde stått modell.

Det tok ti år å fremstille den lille modellen av hestestatuen,[2], som står i Forhallen til festauditoriet[2]Det Biovidenskabelige Fakultet på Bülowsvej.

Friderico quinto

clementi

pacifico

artium tutori

aetas grata foelix [3]

København - Christiansborg
Frederik VII foran Christiansborg.
Rytterstatue av Grunnlovens giver, Frederik VII foran Christiansborg 1865.

Kunstner: H.W. Bissen 1865.

Foran "5/IUNI/1849."; venstre side: "FOLKETS KIÆRLIGHED/MIN STYRKE"; høyre side: "FREDERIK D: SYVENDE/GRUNDLOVENS GIVER." ; bakside: "FØDT 1808./KONGE 1848./DØD 1863."[4]
Christiansborg
Christian IX bak Christiansborg.
Den første kongen fra den Glücksburgske slekt, Christian IX er plassert på Christiansborg slotts Ridebane.

Kunstner Anne Marie Carl Nielsen, 1928.[5]

Rytterstatuen ble stilt opp i 1928. Monumentet var kunstnerens største oppgave og hun fikk den etter en konkurranse i 1908. Etter 20 års intenst arbeid med studier og valg av hestetype ble rytterstatuen innviet 22 år etter kongens død.

København - Kongens Nytorv
Christian V på Kongens Nytorv
Rytterstatuen av Christian V fra 1688 på Kongens Nytorv.

Kalt Danmarks rytterkonge – og grunnla Rytterdistriktene.

Kunstner: den franske billedhuggeren Abraham César Lamoureux (originalen). Bronsekopi: Einar Utzon-Frank

Originalen finnes på Tøjhusmuseet.

København - Sankt Annæ Plads Rytterstatuen av Christian XSankt Annæ Plads ved Bredgade.[6][7]

Kunstner: Einar Utzon-Frank

En gammel film: Kong Christian på sin morgenridetur i København

På marmorsokkelens forside:

"CHRISTIAN X

/KONGE

/AF DANMARK

/1912-1947"

København - Højbro Plads
AbsalonHøjbro Plads
Biskop Absalon var ikke konge - men som grunnlegger av Absalons borg og medvirkende ved Københavns utbygging i 1160-årene og med en statue fra 1902 på så fremtredende plass som Højbro Plads, er han naturlig med her.[8]

Kunstner: Vilhelm Bissen. Sokkelen er utført av arkitekt Martin Nyrop.

På sokkelens forside: "1128 ABSALON 1201" På sokkelen er det et skriftbånd med reflieffskrift hugget inn på tre sider.: "HAN VAR MODIG SNILD OG FREMSYNET/EN YNDER AF LÆRDOM/MED REN VILJE DANMARKS TROFASTE SØN".[9]
København - Rødkilde Plads
Yngling til hest ved Rødkilde Plads
Yngling til hest

Kunstner: Vilhelm Bissen.[10] Rytterstatue fra 1885 gitt til København kommune av Ny Carlsbergfondet. Oppstilt på V. Boulevard i 1903, flyttet til nåværende plassering i 1965.

På sokkelens høyre side: "Værk/af/Vilhelm Bissen/1885" Venstre side: "Reist/af/Ny Carlsbergfondet/1903"[11]
København - Trondhjems Plads
Diana til hest på Trondhjems Plads
Diana til hest

Kunstner: Carl Bonnesen.[12] Rytterstatue fra 1909 gitt til København kommune av brygger Carl Jacobsen. Utført i bronse og granitt.

På sokkelens høyre side: Carl J. Bonnesen./1909. Venstre side: L. RASMUSSENS BRONCESTØBERI. Kbhvn.[13]
Nakskov Rytterstatue av Christian X på Axeltorv i Nakskov. Kjøpmann Martin Ovesen i Nakskov tok initiativ til å opprette en komite for å reise en rytterstatue av kong Christian X rett etter frigjøringen i 1945. Han ønsket å reise et monument over Danmarks befrielse. Det ble samlet inn penger og sendt en forespørsel til kunstneren om han ville utføre statuen i 1 1/3 størrelse. Victor Kvedéris utførte statuen som er støpt i bronse og står på en sokkel av grønlandsk marmor. Statuen kostet ca. 200 000 kroner og ble avduket 5. mai 1952.

Kunstner: Victor Kvedéris.[14]

"Aar 1952, den 5. Maj, paa 7-Aarsdagen for Danmarks Befrielse, afsløredes på Akseltorv i Nakskov denne Rytterstatue af Kong Christian den Tiende, som Udtryk for den vestlollandske Befolknings Taknemmelighed overfor vor gamle Konge og Glæde over den genvundne frihed."
Odense
Christian IX foran Odense Slot
Rytterstatue av Christian IX ved den gamle banegården i Kongens Have i Odense.[15] Statuen ble reist i 1912 etter en innsamling blant byens befolkning som et minnesmerke over det gode forholdet mellom kongeparet og Odense.

Kunstner: Aksel Hansen.[16]

Randers Den jyske hingst. Statue avduket på Østervold i Randers i 1969.

Kunstner: Helen Schou. Sokkelen er utført av Kay Fisker.[17]

Roskilde
Margrethe står foran ROs Torv
Dronning Margrete I står foran ROs Torv

Den 6. desember 2006 avduket dronning Margrethe II en rytterstatue av sin forgjenger Margrete I. Rytterstatuen er opprinnelig utført i skisseform av billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, som utførte den første skissen rundt 1897.

Slagelse
Christian IX på Schweizerpladsen i Slagelse
Christian IXs rytterstatue på Schweizerpladsen i Slagelse.

Kunstner: Ludvig Brandstrup. Statuen ble utstilt første gang i 1899 og bronseutgaven i Slagelse avduket i 1910.[1][18]

Ålborg
Christian IX ved krysset Boulevarden-Steen Blichers Gade
Kong Christian IX statue oppstilt i Ålborg 27. september 1910.[19]

Kunstner: Carl Bonnesen[12]

Front: 1863-1906 (Kongens regjeringsperiode) Fronten er også prydet med en kongekrone

og inskripsjonen: C9, som står for Christian d. IX. Høyre side: MED GUD FOR ÆRE OG RET (Kongens valgspråk) Venstre side: REJST AF BYENS BORGERE Bakside: 1910

Århus
Christian X ved Bispetorv.
Rytterstatue av Christian X i bronse oppstilt ved Bispetorv i Århus i 1955.

Kunstner: Helen Schou Kunstneren arbeidet med rytterstatuen i perioden 1946-55. Sokkelen er utformet av arkitekt Kay Fisker.[20]

Referanser rediger