Rikspartidag for frihet

(Omdirigert fra «Rikspartisamlingen 1935»)

Rikspartidag for Frihet var det tyske nazistpartiet NSDAPs 7. rikspartidag. Den ble avholdt fra 10. til 16. september 1935 i Nürnberg. Partistevnet er best kjent for raselovene som fratok jøder og andre ikke-germanere fulle borgerrettigheter i det tyske riket. Lovene, som ble forkynt under Riksdagsmøtet og la det juridiske grunnlaget for holocaust og den etniske rensningen i det nazistiske Tyskland, sto sentralt i Nürnberg-prosessen, de alliertes rettsoppgjør etter den andre verdenskrig.

Under Rikspartidagen i 1935 vedtok de tyske nazistene den rasistiske Blodsvernloven. Bildet viser ungarske jøder som ankommer utryddelsesleiren Auschwitz i 1944.

Program rediger

 
Nazistenes rikspartidager ble kjent for teatralske massemønstringer og propagandaeffekter. Bildet er tatt under appellen til tropper fra de militariserte partienhetene SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel) og NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) åpningsdagen for den 7. rikspartidagen 11. september 1935
 
Nazistlederen Adolf Hitler hilser paraderende SA-menn gjennom Nürnbergs gater under rikspartidagen 1935. Bak i bilen er «Blodsfanen», partiets seremonielle hakekorsflagg.
 
Foran talerstolen sees noen av hovedtalerne under rikspartidagen 1935, blant andre Hitlers stedfortreder Rudolf Hess, rikskansler Adolf Hitler selv og antisemitten og redaktøren Julius Streicher.

10. september: Hilsningsdag rediger

 • 15.30: Mottakelse for pressen på kulturhuset (Kulturvereinshaus)
 • 17.30: Klokkene fra Nürnbergs kirker ringer for partikongressen
 • 18.00: Mottakelse for Nazi-partiets lederskap og regjeringsmedlemmer i Rådhuset.
 • Taler: Overborgermester Liebel og Adolf Hitler
 • 19.30: Gallaforestilling Richard Wagners ”Die Meistersinger von Nürnberg” på Nürnberg Operahus

11. september: Åpningsdag rediger

12. september: Dag for rikets arbeidstjeneste rediger

13. september: Dag for de politiske organisasjonene rediger

 • 08.00: Møte med utenlandske parti-delegater på Apollo-teateret

Talere: Rudolf Hess; Gauleiter Bohle; Klemp.

 • Den nasjonalsosialistiske studentforeningen holder møte i Katharinenbau. Taler: Alfred

Rosenberg

 • 08.30: Møte i organisasjonen for ideologisk indoktrinering på Opera-huset. Talere:

Alfred Rosenberg; Robert Ley; Frauendorfer.

 • 09.00: Møte i foreningen for nasjonalsosialistiske jurister kulturhuset Kulturvereinhaus

Talere: Julius Streicher; Hans Frank; Fischer.

 • 10.30: Partikongressen fortsetter Talere: Joseph Goebbels; Robert Ley; Erich Hilgenfeldt.
 • 13.00: Møte i den nasjonalsosialistiske presseklubben. Talere: Sündermann; Otto

Dietrich; Dressler.

 • 14.30: Møte i den nasjonale organisasjonen for hjelp til krigsofre på kulturhuset

Talere: Hanns Oberlindober; Oberbürgermeister Liebel.

 • Møte i finans- og administrasjonskomiteen i rådhuset.

Talere: Schwarz, Saupert.

 • 17.00: Mønstring av de politiske lederne Zeppelin-feltet.

Talere: Robert Ley; Adolf Hitler.

og Adolf Hitler.

  • Joseph Goebbels tale til kongressen link (engelsk)

14. september: Dag for Hitler-ungdommen rediger

Franz Seldte; Schmeer.

 • 12.00: Møte i den nasjonalsosialistiske velferdsorganisasjonen i kulturhuset

(Kulturvereinshaus.) Talere: Erich Hilgenfeldt; Althaus; Mayerhofer; Laemme.

15. september: Dag for SA og SS rediger

Frihet var satt som tema for den 7. rikspartidagen og arrangementet skulle feire at allmenn militær verneplikt var gjeninnført og at landet hadde gjenoppbygd sjøforsvar, luftforsvar og panserdivisjoner, noe som var et brudd på Versaillestraktaten etter den første verdenskrig.

 • 08.00: Mønstring av SA, SS, og NSKK (Nasjonalsosialistisk motor korps) på Luitpold Arena,

etterfulgt av minnehøytidlighet for de som ble drept i 1. verdenskrig. Tale: Adolf Hitler.

 • 11.30: Parade for Hitler på Adolf Hitler Platz. (Tidligere hovedmarkedet i Nürnberg)
 • 18.00: Partikongressen fortsetter. Talere: Fritz Reinhardt; Dr. Otto Dietrich; Konstantin

Hierl.

 • Riksdagssesjon i kulturhuset (Kulturvereinshaus). Talere: Hermann Goering; Adolf

Hitler.

  • Utdrag fra Adolf Hitlers tale om raselovene link (engelsk)
  • Les hvordan Nürnberglovene ble utarbeidet under rikspartidagmøtet

link

16. september: Hærens dag rediger

 • 09.00: Møte: NSDAPs politiske ledelse i Operahuset. Taler: Rudolf Hess.
 • Møte propagandafunksjonærene på Apollo teateret. Taler: Joseph Goebbels.
 • Møte i landbrukskomiteen på Katharinenbau Talere: Walter Darré; Haidn.
 • Møte i komiteen for økonomisk politikk Talere: Koehler; Schaub.
 • Møte i industrikomiteen i rådhuset Talere: Fritz Todt; Staebel; Fruth; Seebauer.
 • Møte i foreningen for nasjonalsosialistiske jurister Talere: Hans Frank; Fischer.
 • First Army manøver på Zeppelin-feltet.
 • 10.00: Møte i komiteen for lokalpolitikk i Kongress-hallen Talere: Weidemann,

Bürgermeister i Halle; Fiehler, Bürgermeister i München; Hanns Kerrl.

 • 12.00: Møte i nasjonalsosialistisk lærerforening I Apollo-teateret. Talere: Julius Streicher;

Kolb.

 • 14.00: Hærens manøvre
 • 16.10: Hitler taler til hæren
 • 17.00: Hæren paraderer på Zeppelin-feltet
 • 18.00: Partikongressen fortsetter og konkluderer. Talere: Rudolf Hess; Adolf Hitler.
 • 21.30: Tattoo – avslutning av parti-kongressen på Zeppelin-feltet

Norsk deltakelse rediger

Flere nordmenn var til stede under Rikspartidagene i 1935. Blant dem var forfatter og frontkjemper Per Imerslund. Han traff representanter for britiske fascister og den rumenske jerngarden. Sosialøkonom og skipsmegler Hans S. Jacobsen deltok også under partidagene. Jacobsen ga ut tidsskriftet Ragnarok, og var et sentralt medlem av venstre-opposisjonen i NS.

Film fra partidagene rediger

Leni Riefenstahl produserte filmen Frihetens dag! - Våre væpnede styrker! ("Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht!" som var en dokumentarfilm om Wehrmachts manøvre under den 7. partikongressen.

Eksterne lenker rediger