Rettsmedisinsk institutt

Rettsmedisinsk institutt (RMI) var et institutt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble overført til Nasjonalt folkehelseinstitutt den 1. juni 2011 og innlemmet i Divisjon for rettsmedisinske fag.

Rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus.

Oppgavene til RMI var blant annet å analysere DNA-prøver for politiet. Instituttet hadde 90 ansatte pr. 2011. Et «skyhøyt konfliktnivå og opphopning av arbeidsoppgaver»[1] førte til at et interrimstyre ble opprettet i 2010.

Instituttet var ansvarlig for å levere sakkyndige analyser, kliniske rettsmedisinske undersøkelser og likundersøkelser på oppdrag fra politiet, påtalemyndigheten, domstolene, NAV, sykehus og private oppdragsgivere. I tillegg møtte enkelte av RMIs medarbeidere for domstolene som rettsoppnevnte sakkyndige. RMIs oppdrag knyttet til analyser, rettsmedisinske undersøkelser og sakkyndige rapporter utgjorde den største delen av virksomheten. I tillegg var RMI engasjert i undervisning av medisinske studenter og forskning innenfor RMIs fagområder, samt kursvirksomhet og kunnskapsformidling for relevante målgrupper som for eksempel jurister, politi og helsepersonell.

Organisasjon rediger

RMI var organisert i tre seksjoner:

  • Seksjon for biologiske spor
  • Seksjon for familiegenetikk
  • Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Annet rediger

Instituttet fikk «internasjonal akkreditering» våren 2011

Ledere rediger

Litteratur rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Krever granskning» (Artikkel i Dagens Næringsliv), 2010-12-24 på side 18 av Eva Grinde

Eksterne lenker rediger