Regjeringens underutvalg

Regjeringens underutvalg er et internt organ i flere norske regjeringer som har vært koalisjonsregjeringer. Regjeringens underutvalg ble første gang opprettet etter at Kåre Willochs regjering ble utvidet fra en ren Høyre-regjering til en trepartiregjering i 1983.[1]

I regjeringen Willoch besto underutvalget av statsministeren, finansministeren og lederne for Senterpartiets og Kristelig Folkepartis regjeringsfraksjoner.[1] Også Jan P. Syses regjering (1989–1990) hadde tilsvarende sammensetning av regjeringens underutvalg.[2] I Kjell Magne Bondeviks første regjering besto underutvalget av statsministeren, finansministeren samt de tre partilederne for Sp, KrF og Venstre.[3]

I Jens Stoltenbergs andre regjering etter Stortingsvalget 2005 med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti består Regjeringens underutvalg av statsministeren og de fremste representanter for de øvrige to partiene. SV var inntil 23. mars 2012 representert ved partileder Kristin Halvorsen. Hun ble da erstattet med nestleder Bård Vegar Solhjell etter å ha gått av som partileder og nyvalgt partileder Audun Lysbakken ikke lenger satt i regjering. Senterpartiet var først representert ved partileder Åslaug Haga, deretter fungerende leder Lars Peder Brekk og dernest Liv Signe Navarsete etter at hun ble valgt til leder i september 2008. Underutvalget blir omtalt som den viktigste ikke-konstitusjonelle forsamlingen.[4]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Berggrav, side 173
  2. ^ Thomassen, side 78
  3. ^ Bondevik vil utsette kontantstøttenDagbladet 29. august 1998
  4. ^ Dagbladet 20. juni 2008.

Litteratur

rediger