Rørsukker

kjemisk forbindelse

Rørsukker er sukker som utvinnes fra sukkerrør. Som søtningsstoff i matlaging er rørsukker så utbredt at det refereres til som «vanlig sukker» eller i dagligtale bare som «sukker». Råsukkeret raffineres til handelsvarer som farin, raffinade og melis.

Rørsukker er et disakkarid av monosakkaridene druesukker (glukose) og fruktsukker (fruktose) og har den kjemiske formelen C12H22O11. Molekylet reagerer spontant med vann:

C12H22O11
(rørsukker)

  +  

H2O
(vann)

  →  

C6H12O6
(druesukker)

  +  

C6H12O6
(fruktsukker)

Hydrolysereaksjon har imidlertid så høy aktiveringsenergi at det kan gå år før en nevneverdig mengde brytes ned. For å få reaksjonen til å gå raskere kan en katalysator tilsettes, for eksempel enzymet sukrase, eller syrer som sitronsyre eller eddik.