Presidentvalget i Østerrike 2016

Presidentvalget i Østerrike 2016 var det trettende valg av et statsoverhode i Østerrike, siden presidentvalget i 1951. Ved valget i 2011 vant Heinz Fischer presidentvalget for andre gang på rad og kunne derfor ikke gjenvelges i 2016.

Presidentvalget i Østerrike 2016
24. april, 22. mai og 4. desember 2016
Valgdeltakelse 68,5 % (1. omgang), 74,21 % (2. omgang) av 6,38 millioner stemmeberettigede
  Norbert Hofer Alexander Van der Bellen Irmgard Griss
presidentkandidat Norbert Hofer Alexander Van der Bellen Irmgard Griss
Parti FPÖ uavhengig uavhengig
Stemmer
35,1 %
(1. omgang)
46,2 %
(2. omgang)
21,3 %
(1. omgang)
53,8 %
(2. omgang)
18,9 %
(1. omgang)
0 %
(2. omgang)
  Rudolf Hundstorfer Andreas Khol Richard Lugner
presidentkandidat Rudolf Hundstorfer Andreas Khol Richard Lugner
Parti SPÖ ÖVP uavhengig
Stemmer
11,3 %
(1. omgang)
0 %
(2. omgang)
11,1 %
(1. omgang)
0 %
(2. omgang)
2,3 %
(1. omgang)
0 %
(2. omgang)

Første valgomgang fant sted 24. april 2016. Seks kandidater, fem menn og én kvinne deltok. Det var det største antall kandidater siden 1951, da det også deltok seks kandidater.

Da ingen kandidat oppnådde mer enn halvparten av stemmene i første valgomgang, ble det avholdt en andre valgomgang 22. mai 2016.[1] Valget sto mellom Norbert Hofer og Alexander Van der Bellen som hadde fått de fleste stemmene. Ved denne avstemningen fikk Van der Bellen 50,3 % av stemmene.

Hofers parti FPÖ, var imidlertid misfornøyd gjennomføringen av andre valgomgang, og innleverte i begynnelsen av juni 2016 en 150 sider lang klage til forfatningsdomstolen i Østerrike.

Forfatningsdomstolen kom 1. juli 2016 med en kjennelse som ugyldiggjorde valgets andre omgang.[2] Det ble konstatert uregelmessigheter i 14 valgkretser, men ikke funnet tegn på bevisst manipulasjon.[3] Forfatningsdomstolen påpekte også at det ikke er lov å offentliggjøre valgresultater før valglokalene har stengt.[2] Andre valgomgang måtte derfor gjennomføres på nytt.

Van der Bellen skulle etter planen tas i ed som president 8. juli 2016. På grunn av Forfatningsdomstolens annullering av andre valgomgang overtok presidentskapet i Nasjonalrådet midlertidig presidentfullmaktene, da president Heinz Fischers periode hadde utløpt. De tre som i fellesskap overtok presidentvervet midlertidig, var Doris Bures (SPÖ), Karlheinz Kopf (ÖVP) og Norbert Hofer (FPÖ).[4]

Dato for ny gjennomføring av andre valgomgang ble først satt til 2. oktober 2016.[5] Som følge av feil ved produksjonen av valgmateriell ble det den 12. september 2016 kjent at valgdatoen var utsatt til 4. desember 2016, og valget ble da gjennomført.[6]

Den foreløpige opptellingen av stemmene inkludert forhåndsstemmene avgitt per post, viste at Van der Bellen fikk 53,8 % av stemmene, mot 46,2 % for Hofer.[7] Valgvinneren tiltrådte presidentembetet 26. januar 2017.[8]

Valgordning

rediger
 
Leopoldinische Trakt (Leopold-fløyen) i Hofburg, Wien inneholder presidentens kontorer.
 
Forfatningsdomstolen under behandlingen av saken om presidentvalget

Valgperioden er seks år. Gjenvalg til en umiddelbart etterfølgende valgperiode kan bare gjøres én gang.[9] Ved presidentvalget i 2010 ble Heinz Fischer gjenvalgt og kunne derfor ikke gjenvelges ved valget i 2016.

Kandidatene må hver ha minst 6 000 støtteunderskrifter for å kunne delta ved valget.[10] Valget skjer ved direkte valg av hele folket. Den valgte kandidat skulle etter planen bli tatt i ed (tysk: angelobt) 6. juli 2016.[11]

Presidenten har kontor i Hofburg i Wien, i bygningen som kalles Leopoldinische Trakt (Leopold-fløyen), oppkalt etter Leopold I.

Ved valget i 2016 var det 6 380 605 stemmeberettigede, som er ca. 3 700 færre enn ved forrige valg i 2010.[12] Valgberettigede østerrikere i utlandet utgjorde cirka 41 000 personer.

For å vinne valget må kandidaten oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer.[13][14] Dersom ingen av kandidatene oppnår et slikt flertall i første valgomgang, gjennomføres en andre valgomgang mellom de to kandidatene som i den første omgangen fikk flest stemmer (tysk: engere Wahl).

Kandidatene

rediger

Det liberale partiet NEOS – Das Neue Österreich og Team Stronach stilte ikke kandidater ved presidentvalget.

Resultat

rediger

Første valgomgang

rediger

Resultatene viste at Norbert Hofer vant første valgomgang med 35,05 %.[18] Alexander Van der Bellen fikk 21,34 % og nest størst oppslutning. De to kandidatene gikk derfor videre til andre valgomgang 22. mai 2016.[19][20] Valgdeltakelsen var på 68,5 % mot 53,3 % i 2010.[18][21]

Resultater i delstatene[22]
Delstat Irmgard
Griss
Norbert
Hofer
Rudolf
Hundstorfer
Andreas
Khol
Richard
Lugner
Alexander
Van der Bellen
Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer %
Burgenland 21 870 12,4 % 73 676 41,9 % 30 802 17,5 % 22 910 13,0 % 3 317 1,9 % 23 278 13,2 %
Niederösterreich 168 148 17,5 % 342 568 35,6 % 114 577 11,9 % 136 697 14,2 % 26 064 2,7 % 174 569 18,1 %
Wien 138 577 19,1 % 200 933 27,7 % 91 030 12,5 % 43 627 6,0 % 14 131 1,9 % 237 765 32,7 %
Oberösterreich 131 013 17,5 % 263 487 35,1 % 88 419 11,8 % 99 432 13,3 % 14 259 1,9 % 153 436 20,5 %
Salzburg 47 856 18,0 % 99 476 37,3 % 26 200 9,8 % 35 038 13,2 % 6 054 2,3 % 51 735 19,4 %
Kärnten 65 400 22,9 % 110 776 38,8 % 38 714 13,6 % 19 782 6,9 % 9 704 3,4 % 40 934 14,3 %
Steiermark 143 176 21,8 % 255 552 38,8 % 67 945 10,3 % 63 866 9,7 % 13 511 2,1 % 113 877 17,3 %
Tirol 59 372 19,2 % 109 552 35,5 % 18 796 6,1 % 38 969 12,6 % 6 660 2,2 % 75 190 24,4 %
Vorarlberg 35 229 24,1 % 43 951 30,0 % 6 307 4,3 % 15 446 10,5 % 3 083 2,1 % 42 434 29,0 %
Österreich 810 641 18,9 % 1 499 971 35,1 % 482 790 11,3 % 475 767 11,1 % 96 783 2,3 % 913 218 21,3 %

Andre valgomgang

rediger

Den første runden av andre valgomgang fant sted søndag 22. mai 2016. Valgkampen i mai ble preget av den aktuelle flyktningkrisen i Europa.[23] Valget sto mellom Norbert Hofer (FPÖ) og Alexander Van der Bellen (uavhengig, men støttet av De grønne). Hofers valgkampanje ble ført under slagordet Østerrike først (Österreich zuerst).Det ble under den første avvikling av andre valgomgang, avgitt 746 110 gyldige forhåndsstemmer. Valgresultatet ble først klart etter opptelling av disse stemmene.

Gjentakelsen av den andre valgomgangen ble avholdt 4. desember 2016. Valgdeltakelsen økte i andre valgomgang fra 72,7 % til 74,21 %. Van der Bellen økte sin stemmeandel til 53,79 %. Hofer tapte terreng også i antall avgitte stemmer.

Resultater ved presidentvalget i Østerrike 2016[24]
Kandidat Parti 1. valgomgang 2. valgomgang (underkjent) 2. valgomgang (gjentatt)
Stemmer % Stemmer % Stemmer %
Norbert Hofer FPÖ 1 499 971 35,05 2 223 458 49,7 2 124 661 46,21
Alexander Van der Bellen uavhenging 913 218 21,34 2 254 484 50,3 2 472 892 53,79
tilsammen 4 279 170 100,00 4 477 942 100,00 4 749 404 100,00
gyldige stemmer 4 279 170 97,88 4 477 942 96,4 4 597 553 96,80
ugyldige stemmer 92 655 2,12 165 212 3,6 151 851 3,20
valgdeltakelse 4 371 825 68,50 4 643 154 72,7 4 749 404 74,21
stemmeberettigede 6 382 507 100,00 6 382 507 100,00 6 399 572 100,00
Stemmegivningen i delstatene

(underkjent andre valgomgang)

Stemmegivningen i delstatene

(gjentatt andre valgomgang)

Delstat Alexander

Van der Bellen

Norbert

Hofer

Gyldige stemmer Alexander

Van der Bellen

Norbert Hofer Gyldige stemmer
Stemmer % Stemmer % Sum Stemmer % Stemmer % Sum
Burgenland 67 249 38,6 % 107 128 61,4 % 174 377 73 581 41,87 % 102 147 58,13 % 175 728
Kärnten 122 299 41,9 % 169 564 58,1 % 291 863 139 276 45,41 % 167 425 54,59 % 306 701
Niederösterreich 462 622 47,4 % 513 814 52,6 % 976 436 498 849 50,66 % 485 874 49,34 % 975 723
Oberösterreich 397 119 51,3 % 376 647 48,7 % 773 766 440 631 55,27 % 356 619 44,73 % 797 250
Salzburg 129 569 47,2 % 144 938 52,8 % 274 507 146 616 51,97 % 135 483 48,03 % 283 099
Steiemark 297 400 43,8 % 381 955 56,2 % 679 355 325 960 47,26 % 363 778 52,74 % 689 738
Tirol 179 281 51,4 % 169 587 48,6 % 348 868 201 160 54,69 % 166 650 45,31 % 367 810
Vorarlberg 100 777 58,6 % 71 217 41,4 % 171 994 113 122 62,53 % 67 791 37,47 % 180 913
Wien 498 168 63,3 % 288 608 36,7 % 786 776 533 697 65,68  % 278 894 34,32 % 812 591
Østerrike 2 254 484 50,3 % 2 223 458 49,7 % 4 477 942 2 472 892 53,79 % 2 124 661 46,21 % 4 597 553

Referanser

rediger
 1. ^ «Wahltermin wird nächste Woche fixiert». derStandard.at. Besøkt 10. april 2016. 
 2. ^ a b «Live: VfGH ordnet Wiederholung der Stichwahl in ganz Österreich an». Die Presse. 1. juli 2016. Besøkt 1. juli 2016. 
 3. ^ «Wahlanfechtung: Höchstgericht ordnet die österreichweite Wiederholung der Stichwahl an». Der Standard. 1. juli 2016. Besøkt 1. juli 2016. 
 4. ^ «Was jetzt? Fünf Fragen und Antworten zur Aufhebung der Präsidentschaftswahl». Der Standard. 1. juli 2016. Besøkt 1. juli 2016. 
 5. ^ «Stichwahl-Wiederholung am 2. Oktober». Die Presse. 5. juli 2016. Besøkt 5. juli 2016. 
 6. ^ «Hofburg-Stichwahl findet am 4. Dezember statt», Die Presse. 12. september 2016. Lest 23. september 2016.
 7. ^ «Österreich - Bundespräsidentenwahl 2016». wahl16.bmi.gv.at. Arkivert fra originalen 23. mai 2016. Besøkt 6. desember 2016. 
 8. ^ «Neuer Bundespräsident wird am 26. Jänner angelobt», kurier.at, 19. september 2016. Lest 23. september 2016.
 9. ^ «RIS - Bundes-Verfassungsgesetz Art. 60 - Bundesrecht konsolidiert». www.ris.bka.gv.at. Besøkt 10. april 2016. 
 10. ^ «Wahlbehörde bestätigt: Sechs Kandidaten am Stimmzettel». DiePresse.com. Besøkt 10. april 2016. 
 11. ^ «Bundespräsidentenwahl 2016: Rätselraten mit Dame | trend.at». trend.at. Arkivert fra originalen 26. april 2016. Besøkt 10. april 2016. 
 12. ^ «Bundespräsidentenwahl 2016 - Wahlberechtigte». www.bmi.gv.at. Besøkt 10. april 2016. 
 13. ^ «Bundespräsidentenwahl vom 25. April 2004» (PDF). Bundesministerium für Inneres. s. 2. Besøkt 10. april 2016. 
 14. ^ «Gesamte Rechtsvorschrift für Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, Fassung vom 10.04.2016». Bundeskanzleramt. 10. april 2016. Besøkt 10. april 2016. 
 15. ^ «Irmgard Griss, levnetsbeskrivelse» (PDF). Østerrikes vitenskapsakademi. Besøkt 10. april 2016. 
 16. ^ «Innenministerium zeigt Lugner wegen Gratiskinotickets an». derStandard.at. Besøkt 10. april 2016. 
 17. ^ «Van der Bellen: Ein nichtgrüner Grüner, der Präsident werden will». derStandard.at. Besøkt 10. april 2016. 
 18. ^ a b «Bundespräsidentenwahl 2016». www.bmi.gv.at. Besøkt 25. april 2016. 
 19. ^ Online, Wiener Zeitung. «Wiener Zeitung Online - Tageszeitung für Österreich». Wiener Zeitung Online - Tageszeitung für Österreich. Besøkt 24. april 2016. 
 20. ^ «Wahl 16 - news.ORF.at». orf.at. Besøkt 24. april 2016. 
 21. ^ «BM.I - Wahlen - Bundespräsidentenwahl 2010». www.bmi.gv.at. Besøkt 24. april 2016. 
 22. ^ «Österreich - Bundespräsidentenwahl 2016». wahl16.bmi.gv.at. Arkivert fra originalen 23. mai 2016. Besøkt 26. april 2016. 
 23. ^ «Präsidentenwahl in Österreich: „Beide blamiert, Amt beschädigt“». Frankfurter Allgemeine Zeitung (Deutsch). 16. mai 2016. ISSN 0174-4909. Besøkt 16. mai 2016. 
 24. ^ «Østerrikes innenriksdepartement». Arkivert fra originalen 23. mai 2016. Besøkt 24. april 2016.