Østerrikes distrikter

Østerrikes distrikter utgjør et forvaltningsnivå mellom Østerrikes delstater og kommunene. Distriktene (tysk Bezirke) er rent administrative enheter, dvs. at de ikke har politiske kompetenser og ingen valgte organer.

Alle delstater (med unntak av bystaten Wien) er, avhengig av delstatens størrelse, delt i mellom fire og 24 distrikter. Større byer har status som bydistrikter (Statutarstädte). Enkelte distrikter er sammenfallende med historiske landskap (disse er i oversikten nedenfor anført i parentes). Oftest er de derimot avgrenset nokså vilkårlig. Distriktene er oppkalt etter sine respektive forvaltningssteder.

Burgenland rediger

Burgenlands 171 kommuner er sammenfattet i ni distrikter, derav to bydistrikter:

Kärnten rediger

Kärntens 132 kommuner er sammenfattet i ti distrikter, derav to bydistrikter:

Niederösterreich rediger

Niederösterreichs 573 kommuner er sammenfattet i 24 distrikter, derav fem bydistrikter:

Oberösterreich rediger

Oberösterreichs 442 kommuner er sammenfattet i 18 distrikter, derav tre bydistrikter:

Salzburg rediger

Salzburgs 119 kommuner er sammenfattet i seks distrikter, derav ett bydistrikt:

Steiermark rediger

Steiermarks 287 kommuner er sammenfattet i 13 distrikter, derav ett bydistrikt:

Tirol rediger

Tirols 279 kommuner er sammenfattet i ni distrikter, derav ett bydistrikt:

Vorarlberg rediger

Vorarlbergs 96 kommuner er sammenfattet i fire distrikter:

Vorarlberg har ingen bydistrikter.

Wien rediger

Wien er både delstat og kommune. Distriktsnivået forekommer altså ikke. Byen er imidlertid delt i 23 såkalte Gemeindebezirke (bydeler), men disse tilsvarer ikke distriktene i de andre delstatene.