Østerrikes høyesterett

Østerrikes høyesterett (tysk: Oberste Gerichtshof (OGH)) er i Østerrike den øverste instans i sivile saker og straffesaker. Domstolen er oppdelt i avdelinger kalt senater som er likeverdige. Domstolens avgjørelser er endelige.

Rettsbygningen til OGH i Justizpalast

OHG holder til i Justizpalast i Wien. Det ble opprettet 21. august 1848 som etterfølger av Obersten Justizstelle, opprettet i 1749 av Maria Theresia.

Likestilte høyesteretter i Østerrike rediger

Likestilte høyesteretter på det offentligrettslige område er Forfatningsdomstolen, Verwaltungsgerichtshof (forvaltningssaker) og Asylgerichtshof (asylsaker).

Eksterne lenker rediger