Portaldiskusjon:Antarktis

Aktive diskusjoner

OppsettRediger

Portalen er nå satt opp med syv roterende felter:

 1. Utvalgt ekspedisjon – (Arkiv)
 2. Utvalgt biografi – (Arkiv)
 3. Utvalgt sted – (Arkiv)
 4. Utvalgt skip – (Arkiv)
 5. Utvalgt forskningsstasjon – (Arkiv)
 6. Utvalgt bilde – (Arkiv)
 7. Utvalgt panorama – (Arkiv)

Tanken var at feltene for artikler og panorama skiftes hver måned, mens feltet for bilde skiftes hver uke. Er litt usikker på om vi har nok artikler og bilder til å skifte artikler løpende, eller om vi skal sette det opp sik at de går i sykluser på et år, med rotering som nevnt. Det vil gjøre portalen tilnærmet vedlikeholdsfri, og vi unngår at vi blir stående med røde lenker dersom vi ikke oppdaterer i tide. Synspunkter? Noen tanker om nye emner som bør inn på portalen som roterende bokser eller statiske bokser, eller noe som bør ut? Annet oppsett? – Cocu (d) 14. feb 2011 kl. 20:22 (CET)

Du har gjort et flott arbeid med opprettelse av denne portalen! Mine første tanker om forbedring oppsett og utvikling av innhold er følgende:
 • Det er veldig mye tekst på portalforsiden. Dette kan korrigeres med færre felt, eller med mindre tekst i noen av de eksisternede feltene.
 • De roterende feltene gjenspeiler hva vi har av innhold (selv om det nå er overfokusert på den heroiske æra), og vi bør tilstrebe å få frem flere artikler om f.eks. fauna og geopolitikk.
 • Kunne noen av de roterende feltene vært kombinert med en fast tekst? F.eks. en innledning om forskning i Antarktis, og deretter presentasjon av månedens forskningsstasjon. Nå blir mye fokus på enkeltartikler som ikke står i noen sammenheng.
 • Det bør kanskje fremkomme på portalforsiden hvilket område portalen skal dekke (dvs. hvilken definisjon på Antarktis' utstrekning benyttes).
Som nevnt har jeg hatt lyst til å opprette et underprosjekt for Antarktis, og det blir enda mer aktuelt nå som portalen er på plass. - 4ing 14. feb 2011 kl. 22:39 (CET)
 1. Mengden tekst kan enkelt justeres ved å redusere noen av de eksisterende feltene, kanskje spesielt Antarktikas historie og ekspedisjonen.
 2. En mulighet er å omdøpe Månedens ekspedisjon til Månedens artikkel, og på den måten variere tema.
 3. Tenker du da å ha en fast tekst som står hele tiden, samtidig som en del av feltet roterer? Eller en egen fast boks om forskning, i tillegg til en roterende forskningsstasjon?
 4. Kanskje lage en egen intro, som forklarer litt om portalen, og heller flytte dagens intro ut i en egen boks, Kort om Antarktis?
Opprett gjerne et underprosjekt. Jeg blir med og bidrar så fremt jeg har tid.
Cocu (d) 15. feb 2011 kl. 16:52 (CET)
Ad 3: Jeg tenkte at en del av feltet roterer, da jeg mener antall felt ikke bør økes. - 4ing 15. feb 2011 kl. 22:10 (CET)

Jeg har flyttet litt om på de forskjellige feltene og endret litt på overskrifter. Synes resultatet ble en klar forbedring som gir godt rom for å presentere det vi har av gode artikler, samtidig som det avdekker hvor vi bør forbedre oss. Jeg ser for meg at det feltet som nå inneholder Antarktikas historie bør gjøres om til et roterende felt som viser frem de beste ariklene vi har ("utvalgt artikkel"). Det omfatter i hvert fall de 11 artiklene som er anbefalt eller utmerket, men vi har en håndfull artikler til som vi trygt kan eksponere på en slik plass (Den heroiske tidsalder for antarktisutforskning, Farthest South, Bouvetøya, Historiske steder og kulturminner i Antarktis, «Fram», og kanskje Troll (forskningsstasjon).

Vi kan også vurdere om noen av feltene skal rotere ukentlig. Der vi har 15-20 representative artikler, bør det settes opp slik at disse rulleres ukentlig slik at artiklene vises 2-3 ganger pr. år.

Jeg er usikker på om vi bør beholde "Månedens panoramabilde". Det er begrenset med bilder tilgjengelig, og den eksisterende layouten yter ikke panoramabildene full rettferdighet. Er det mulig å begrense bredden på panoramabildene slik at de kan vises som "ukens bilde"? - 4ing 17. feb 2011 kl. 10:03 (CET)

Ser mye bedre ut nå ja. Enig i å endre feltet med Antarktikas historie om til «utvalgt artikkel», men vi bør da passe på at utvalgt artikkel ikke blir den samme artikkelen som samtidig står i et av de andre feltene. Ser du for deg å kutte ut Antarktikas historie, eller flytte den et annet sted? Månedens panorama kan godt kuttes ut. Den var mest ment som et forsøk etter inspirasjon fra en:wp. Panoramabilder kan godt settes som ukens bilde. Størrelsen på bildet kan justeres ved å bruke malen som er brukt til panoramabildene i dag. De øvrige bildene er satt opp med 350px, men det blir vel litt for lite for et panoramabilde? – Cocu (d) 17. feb 2011 kl. 20:27 (CET)
Jeg synes ikke vi trenger å ha 'Antarktikas historie som noe fast felt. Den kan derimot med fordel utvides og benyttes som utvagt artikkel. Vi må selvsagt unngå å ha samme artikkel to steder. Jeg har også planer om å sørge for en viss variasjon mellom de rullerende feltene, slik at f.eks. ikke Discovery-ekspedisjonen kommer samtidig med Scott og at det ikke er noen måneder med kun artikler fra den heroiske tidsalder.
Kan du ved anledning sette opp feltet for Utvalgt artikkel? Jeg er foreløpig temmelig grønn på slik koding. - 4ing 17. feb 2011 kl. 22:01 (CET)
Jeg skal se på det så fort jeg får anledning. – Cocu (d) 19. feb 2011 kl. 12:32 (CET)
Har satt opp feltet for utvalgt artikkel. Har foreløpig bare satt inn Antarktikas historie som artikkel for å ha noe der, samt ventet med å endre overskriften. Artikler settes opp ved å legge informasjon inn i datasiden og arkivet. Lenken Les mer skal også dukke opp når utvalgt artikkel blir en artikkel som eksisterer. – Cocu (d) 21. feb 2011 kl. 09:41 (CET)
Jeg har nå lagt inn Farthest South som «Utvalgt artikkel», men Les mer dukket ikke opp automatisk. Kan du se på det? - 4ing 1. mai 2011 kl. 08:46 (CEST)
Ser ut til å fungere nå. --Cocu (d) 2. mai 2011 kl. 08:52 (CEST)
Takker og bukker! - 4ing 2. mai 2011 kl. 10:25 (CEST)
Hva med å rotere mellom forskjellige panoramabilder som det øverste bildet (velkomstbanneret)? Jon Harald Søby 17. feb 2011 kl. 22:19 (CET)
Absolutt en mulighet det. Men vi bør kanskje da vurdere en annen bakgrunnsfarge, enten en nøytral eller en roterende som passer til hvert enkelt bildet, for å ikke få for store kontraster. – Cocu (d) 19. feb 2011 kl. 12:32 (CET)

VekommenRediger

Jo, takk for det. Antar jeg. Jon Harald Søby 17. feb 2011 kl. 14:59 (CET)

Her er alle velkomne. Regner med at portalen nå er kommet så langt at dens eksistens kan kunngjøres på oppslagstavla. - 4ing 17. feb 2011 kl. 15:08 (CET)
Alle er nok velkomne, men man er visst også vekommen. :P Jon Harald Søby 17. feb 2011 kl. 15:16 (CET)
Det er Cocu som ansvarlig for den blunderen. Jeg skal kjefte ham opp. - 4ing 17. feb 2011 kl. 15:17 (CET)
Hehe, gjør det. Jeg er for øvrig fryktelig morsom av meg. Jon Harald Søby 17. feb 2011 kl. 15:19 (CET)
Da var man velkommen  Cocu (d) 17. feb 2011 kl. 20:27 (CET)

Men uansett, dette er en veldig forseggjort portal, kudos for godt arbeid! Mulig kandidat til god portal? Jon Harald Søby 17. feb 2011 kl. 15:19 (CET)

Jeg tror det mangler bredde i artikkelutvalget for å bli en god portal. Den heroiske tidsalder for antarktisutforskning er dominerende, noe som er en gjenspeiling av hva vi har av relevante artikler. Et underprosjekt (se over) bør ha som formål å øke bredden i Antarktis-artikler. - 4ing 17. feb 2011 kl. 15:45 (CET)
Det har kommet innspill her om at denne portalen kan være aktuell som kandidat til God Portal. Jeg regner med at de involverte selv har en magefølelse for om portalen er klar for en slik vurdering!? MVh --M Haugen 15. des 2011 kl. 21:28 (CET)
En grundig "bruksanvisning" mangler, men det er en enkel fiks da portalen er systematisk oppbygd. Det er altså snakk om å dokumentere denne oppbygningen. Dernest bør det avklares hvilken definisjon av Antarktis som skal ligge til grunn for artikkelutvalget - den politiske (60°S) eller den klimatiske (den antarktiske konvergens), den astronomiske (den sørlige polarsirkel) er nok for snever. Som skrevet over synes jeg dessuten det mangler litt på bredden i artikkelutvalget - jeg savner gode artikler om Antarktis og Antarktika, og ikke minst utdypende artikler i disse som kunne vært benyttet som "Månedens artikkel". Jeg har ikke hatt motivasjon til å gjøre noe med dette selv, og det er dessverre få andre bidragsytere innen emnet. Jeg skal imidlertid ambisjoner om å gjøre noen grep, og foreslår at vi vurderer nominasjon på nyåret. - 4ing 16. des 2011 kl. 10:02 (CET)
Det høres greit ut. Det er alltid tillitvekkende når de involverte selv ser forbedringspunktene. We snakes about it in the new year. :-) Mvh M Haugen 16. des 2011 kl. 10:17 (CET)
Tilbake til siden «Antarktis».