Ponzi-svindel

system for massesvindel

Ponzi-svindel eller Ponzi-opplegg (fra engelsk: Ponzi scheme), er en type investerings-svindel som er en variant av pyramidespill. Konseptet er oppkalt etter den italienske svindleren Charles Ponzi som på begynnelsen av 1900-tallet sto bak et av historiens mest omfattende bedragerier.[1]

Charles Ponzi, 1920

Konsept rediger

Måten Ponzi-svindelen gjennomføres på er å lokke investorer med eventyrlig avkastning på investeringer.[2] Dersom en investor ønsker å teste systemet får han utbetalt sin investering med gevinst, og han blir da et vitne på at systemet fungerer som forespeilet. I realiteten er det nye medlemmers investeringer som finansierer gevinstene til dem som ønsker å ta disse ut, og medlemmer som opplever å kunne heve gevinst av sine investeringer kommer gjerne tilbake og investerer mer.[3] I de fleste tilfeller belønnes også medlemmene for å verve nye investorer for å kunne sikre tilførsel av ny kapital.

I likhet med klassiske pyramidespill vil Ponzi-svindel alltid ha en begrenset levetid, for før eller siden vil mange nok investorer ønske å ta ut både investerte midler og gevinst av disse. Dette vil føre til plutselig kollaps siden det ikke har skjedd en verdiskapning i selskapet tilsvarende den lovede avkastningen. I de fleste tilfeller har bakmennenes motivasjon for å arrangere en Ponzi-svindel vært å berike seg selv, og tapping av selskapet for penger vil da kunne fremskynde en slik kollaps. En metode for å utsette kollaps av en Ponzi-svindel er å etablere regler som premierer eller delvis krever reinvestering av gevinst fremfor realisering.

Varianter og kombinasjoner rediger

Global Pension Plan var en variant av Ponzi-svindel. Her ble medlemmene lovet enorm avkastning, men utbetaling av gevinsten ville ikke skje før selskapet hadde oppnådd et bestemt antall medlemmer. Innen den tid hadde selskapets bakmenn forsvunnet med alle de investerte midlene. Lignende konsepter har dukket opp de siste årene, blant disse QCoopers og WBwso.

Utdypende artikkel: Reverse Pension Plan

 
Bitcoin og andre digitale valutaer har blitt populære skalkeskjul for Ponzi-svindler

Mange av de moderne pyramidespillene inneholder både elementer fra Ponzi-svindel og MLM-lignende verving av nye medlemmer. Et vanlig virkemiddel for å utsette avsløring og kollaps er å programfeste forsinkelse på utbetaling av provisjoner og gevinster, og når disse endelig annonseres forespeiles gjerne investoren et gebyr som må betales før utbetaling av gevinst skal kunne skje. Dermed kan svindlerne tappe enda mer penger ut av sine ofre.

Med fremveksten av digitale valutaer har det også dukket opp Ponzi-svindler basert på kryptovaluta med fiktiv verdi.[4][5] I april 2015 rullet politiet i Thailand opp en slik Ponzi-svindel gjennomført av selskapet uFun. Selskapet inviterte personer til å investere i den digitale valutaen uToken med løfter om at de kunne tjene penger ved å verve nye investorer. Omfanget av svindelen er blitt estimert til over en milliard dollar.[6] Også Bitcoin har blitt brukt som skalkeskjul for Ponzi-svindel.[7][8]

Kjente internasjonale saker rediger

 
Bernard Madoff stod bak historiens største Ponzi-svindel

Charles Ponzi etablerte selskapet Securities Exchange Company som skalkeskjul for sin svindelvirksomhet. Investorer ble lovet 100 % avkastning på 90 dager, og forklaringen på hvordan dette var mulig var spekulasjoner i portotransaksjoner i Europas ustabile økonomi i mellomkrigstiden. Konseptet ble en stor suksess målt i antall mennesker som lot seg lure til å investere pengene sine, men konseptet kollapset i 1920 og Ponzi ble dømt til 5 år i fengsel for sin omfattende svindel.

Ponzi har for alltid skrevet sitt navn inn i historiebøkene som den første allment kjente Ponzi-svindler, men han er siden blitt overgått mange ganger. Han var heller ikke den første man kjenner til, og det antas at han bar inspirert av William Miller som i 1899 lanserte et investeringsselskap som annonserte med 10 % avkastning pr. uke. Etter å ha lurt godtroende investorer for rundt 1 million dollar ble Miller tatt og idømt 10 års fengselsstraff.

Den mest kjente og omfattende Ponzi-svindelen sto Bernard Madoff for fra tidlig 90-tall og frem til 2008. Dette har også blitt omtalt som historiens største investeringsbedrageri begått av en enkeltperson, men etterforskningen sådde tvil om Madoffs påstand om at han handlet alene.[9] Han ble idømt 150 års fengsel,[10] og døde i 2021.

I Sør-Korea klarte selskapet Lib Inc. i perioden 2004 til 2008 å lure investorer for 3,4 milliarder dollar under løfter om høy avkastning som angivelig skulle komme fra utleievirksomhet.[11] Eieren Cho Hee-Pal rømte til Kina i 2008.[12] Rundt 50.000 personer hadde blitt lurt til å investere penger i Ponzi-svindelen som er den mest omfattende i Sør-Koreas historie.[13]

I en gigantisk Ponzi-svindel klarte Nicholas Cosmo å lure investorer til å betale inn over 400 millioner dollar mot løfter om opptil 80 prosent avkastning. Han ble arrestert 26. januar 2009 og siktet for svindelen som ble drevet gjennom selskapet Agape World Inc.[14]

I juli 2012 ble indonesieren Jaya Komara arrestert, mistenkt for å stå bak en nylig kollapset ponzi-svindel med et omfang av 630 millioner dollar.[15] Ifølge politiet hadde da 125.000 personer investert penger i hans selskap Transindo Jaya Komara.

Idømte fengselsstraffer rediger

Personer som har stått bak Ponzi-svindler har tradisjonelt blitt dømt strengt. Denne listen viser eksempler på fengselsstraffer som er idømt Ponzi-svindlere.

Navn Fengselsstraff
Bernard Madoff 150 år
Allen Stanford 110 år
Ron Rewald 80 år
Richard Elkinson 78 år
Tom Petters 50 år
Scott W. Rothstein 50 år
Sean Mueller 40 år
James Nicholson 40 år
Robert Stinson Jr. 33 år
Jason Trevor Brooks 32 år
David A. Smith 30 år
Patrick R. Bennett 30 år
James Paul Lewis Jr 30 år

Norske Ponzi-svindler rediger

Selv om T5PC hadde elementer av Ponzi-svindel, regnes likevel TA-Invest som den største Ponzi-svindelen i norgeshistorien.[16] I tiltalen ble det påstått at investorene var blitt bedratt for 340 millioner kroner.[17] Andre kjente norske saker er Bjerke-pyramiden og Bach-pyramiden.

Flere nordmenn har stått bak Ponzi-svindel de siste årene, men disse konseptene har i hovedsak blitt drevet fra utenlandsregistrerte selskaper.[18]

Litteratur rediger

Referanser rediger