Denne artikkelen omhandler begrepet investor. For det svenske investeringsselskapet, se Investor (selskap).

En investor kan være en person eller et firma som gjør en investering.

Innen finansverdenen brukes begrepet om personer eller selskaper som på fast basis handler i aksjer og andre verdipapirer. Begrepet kan imidlertid også brukes om parter som handler i fast eiendom, valuta, varer eller andre aktiva.

Begrepet forutsetter at parten handler i disse verdiene i håp om å oppnå profitt. EU har laget et direktiv, direktiv om markeder i finansielle instrumenter, for å beskytte uerfarne investorer.

Kilder rediger