Politigrader i Østerrike

Politigrader i Østerrike er grader brukt av polititjenestemenn og politiembetsmenn i Bundespolizei (Østerrike) og av politijurister og politileger der er utenfor selve politietaten.

Polititjenestemenn

rediger

Den grunnleggende politiutdanningen er en to år lang utdanning ved Politihøgskolen (Sicherheitsakademie), herunder fem måneders praktikum, som fører til arbeid som Eingeteilte Beamte (polititjenestemann).[1]

Grader Aspirant
Politibetjent
Inspektor
Politibetjent 1
Revierinspektor
(etter 6 års tjeneste)

Politibetjent 2
Gruppeninspektor
(fra ltr. 12)

Politibetjent 3
Kravedistinksjoner
Skulderdistinksjoner

Ledende polititjenestemenn

rediger

Dienstführende Beamte (ledende polititjenestemenn) er rekrutterte gjennom en serskilt utvelgelseprosesse blant polititjenestemennen med minst tre års yrkespraksis. Den videregående utdanningen er seks måneder og avsluttes med en muntlig eksamen i jus, politioperasjoner og politiledelelse.[2]

Grader Gruppeninspektor
Politiførstebetjent
Bezirksinspektor
Politiførstebetjent
Abteilungsinspektor
Politioverbetjent
Kontrollinspektor
Politioverbetjent
Chefinspektor
Politistasjonssjef
Chefinspektor
Politistasjonssjef
Kravedistinksjoner
Skulderdistinksjoner

Politiembetsmenn (politifaglig utdannede)

rediger

Utdanningen till Leitende Beamte (politiembetsmann) er siden 2006 en bachelorutdanning i politiledelse i samarbeid millom Politihøgskolen og Fachhochschule Wiener Neustadt. Adgangskrav er gjennomgått utdanning till ledende polititjenestemann.[3]

Grader Hauptmann
Politiadjutant
Major
Politiadjutant
Oberstleutnant
Politiinspektør
Oberst
Visepolitimester
Brigadier
Politimester
Generalmajor Politimester General
Assisterende
politidirektør

Politjurister

rediger

Politijurister er utdannede som jurister og har genomgått en innføringskurs for rettskyndige politiembetsmenn.[4] En Polizeidirektor utøver politimyndighet i et politidistrikt (Bundespolizeidirektion). En Sicherheitsdirektor utøver politimyndighet i en delstat (Bundesland). Polizepräsidenten utøver politimyndighet i Wien. Generaldirektoren für die öffentliche Sicherheit tilsvarer politidirektøren som sjef for politidirektoratet (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit). Påtalemyndighet er imidlertid en spesiell myndighet, Staatsanwaltschaft, utenfor politiet.[5]

Grader
Kommissär
Politifullmektig
Oberkommissär Rat
Politiadvokat
Oberrat Hofrat Polizeidirektor-Stellvertreter Sicherheitsdirektor-Stellvertreter Polizeidirektor
Polizei-
vizepräsident
Polizeipräsident
Sicherheits-
direktor
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Politidirektør

Politileger

rediger

Politileger er utdannede som leger og har genomgått en innføringskurs for legekyndige politiembetsmenn. Dette kurset omfatter innføring i strafferett, forvaltningsrett, trafikkrett/trafikkmedisin og grunnleggende kunnskap om retningslinjerne for politiets sanitetsvesen, herunder rettsmedisin, legeundersøkelser av politiarrestanter og yrkesmedisin.[6]

Grader Kommissär
Assistentlege
Vertragsarzt
Kontraktslege
Rat
Politilege
Oberrat Hofrat
Politioverlege
Leitender Vertragsarzt
Kontraktsoverlege
Chefarzt
Sjeflege i Wien
Chefarzt-Stellvertreter
Chefarzt
Sjeflege ved
innenriksministeriet
Kravedistinksjoner
Skulderdistinksjoner

Referanser

rediger
Autoritetsdata