Politigrader i Østerrike

Politigrader i Østerrike er grader brukt av polititjenestemenn og politiembetsmenn i Bundespolizei (Østerrike) og av politijurister og politileger der er utenfor selve politietaten.

PolititjenestemennRediger

Den grunnleggende politiutdanningen er en to år lang utdanning ved Politihøgskolen (Sicherheitsakademie), herunder fem måneders praktikum, som fører til arbeid som Eingeteilte Beamte (polititjenestemann).[1]

Grader Aspirant Inspektor
Politibetjent 1
Revierinspektor
(etter 6 års tjeneste)

Politibetjent 2
Gruppeninspektor
(fra ltr. 12)

Politibetjent 3
Kravedistinksjoner Bp-Aspirant-Kragen.PNG Bp-Inspektor-Kragen.PNG Bp aut revierinspektor kragen.png Bp aut gruppeninspektor kragen.png
Skulderdistinksjoner Bp-Aspirant-Schulter.PNG Bp-Inspektor-Schulter.PNG Bp aut revierinspektor schulter.png Bp aut gruppeninspektor schulter.png

Ledende polititjenestemennRediger

Dienstführende Beamte (ledende polititjenestemenn) er rekrutterte gjennom en serskilt utvelgelseprosesse blant polititjenestemennen med minst tre års yrkespraksis. Den videregående utdanningen er seks måneder og avsluttes med en muntlig eksamen i jus, politioperasjoner og politiledelelse.[2]

Grader Gruppeninspektor
Politibetjent 3
Bezirksinspektor
Politiførstebetjent
Abteilungsinspektor
Politioverbetjent
Kontrollinspektor
Politistasjonssjef
Chefinspektor
Politistasjonssjef
Chefinspektor
(høyere funksjon)
Kravedistinksjoner Bp aut gruppeninspektor e2a kragen.png Bp aut bezinsp kragen.png Bp aut abtinsp kragen.png Bp aut kontrinsp kragen.png Bp aut chefinsp kragen.png Bp aut chefinsp fg7 kragen.png
Skulderdistinksjoner Bp aut gruppeninspektor e2a schulter.png Bp aut bezinsp schulter.png Bp aut abtinsp schulter.png Bp aut kontrinsp schulter.png Bp aut chefinsp schulter.png Bp aut chefinsp fg7 schulter.png

Politiembetsmenn (politifaglig utdannede)Rediger

Utdanningen till Leitende Beamte (politiembetsmann) er siden 2006 en bachelorutdanning i politiledelse i samarbeid millom Politihøgskolen og Fachhochschule Wiener Neustadt. Adgangskrav er gjennomgått utdanning till ledende polititjenestemann.[3]

Grader Hauptmann
Politiadjutant
Major
Politiadjutant
Oberstleutnant
Politiinspektør
Oberst
Visepolitimester
Brigadier
Politimester
Generalmajor General
Assisterende
politidirektør
Bp aut hptm kragen.png Bp aut major kragen.png Bp aut obstlt kragen.png Bp aut oberst kragen.png Bp aut brigadier kragen.png Bp aut genmjr kragen.png Bp aut general kragen.png
Bp aut hptm schulter.png Bp aut major schulter.png Bp aut obstlt schulter.png Bp aut oberst schulter.png Bp aut brigadier schulter.png Bp aut genmjr schulter.png Bp aut general schulter.png

PolitjuristerRediger

Politijurister er utdannede som jurister og har genomgått en innføringskurs for rettskyndige politiembetsmenn.[4] En Polizeidirektor utøver politimyndighet i et politidistrikt (Bundespolizeidirektion). En Sicherheitsdirektor utøver politimyndighet i en delstat (Bundesland). Polizepräsidenten utøver politimyndighet i Wien. Generaldirektoren für die öffentliche Sicherheit tilsvarer politidirektøren som sjef for politidirektoratet (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit). Påtalemyndighet er imidlertid en spesiell myndighet, Staatsanwaltschaft, utenfor politiet.[5]

Grader Kommissär
Politifullmektig
Oberkommissär Rat
Politiadvokat
Oberrat Hofrat Polizeidirektor-Stellvertreter Sicherheitsdirektor-Stellvertreter Polizeidirektor
Polizei-
vizepräsident
Polizeipräsident
Sicherheits-
direktor
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Politidirektør
Bp-rd-kommissaer-kragen.png Bp-rd-oberkommissaer-kragen.png Bp-rd-rat-kragen.png Bp-rd-oberrat-kragen.png Bp-rd-hofrat-kragen.png Bp-rd-poldir-stv-kragen.png Bp-rd-sidirstv-kragen.png Bp-rd-abteilungsleiter-kragen.png Bp-rd-bereichsleiter-kragen.png Bp-rd-generaldir-os.png
Bp-rd-kommissaer-schulter.png Bp-rd-oberkommissaer-schulter.png Bp-rd-rat-schulter.png Bp-rd-oberrat-schulter.png Bp-rd-hofrat-schulter.png Bp-rd-poldir-stv-schulter.png Bp-rd-sidirstv-schulter.png Bp-rd-abteilungsleiter-schulter.png Bp-rd-bereichsleiter-schulter.png Bp-rd-generaldir-os-schulter.png

PolitilegerRediger

Politileger er utdannede som leger og har genomgått en innføringskurs for legekyndige politiembetsmenn. Dette kurset omfatter innføring i strafferett, forvaltningsrett, trafikkrett/trafikkmedisin og grunnleggende kunnskap om retningslinjerne for politiets sanitetsvesen, herunder rettsmedisin, legeundersøkelser av politiarrestanter og yrkesmedisin.[6]

Grader Kommissär
Assistentlege
Vertragsarzt
Kontraktslege
Rat
Politilege
Oberrat Hofrat
Politioverlege
Leitender Vertragsarzt
Kontraktsoverlege
Chefarzt
Sjeflege i Wien
Chefarzt-Stellvertreter
Chefarzt
Sjeflege ved
innenriksministeriet
Kravedistinksjoner Bp-ad-kommissaer-kragen.png Bp-ad-vertragsarzt-kragen.png Bp-ad-rat-kragen.png Bp-ad-oberrat-kragen.png Bp-ad-hofrat-lva-kragen.png Bp-ad-chefarzt-wien-stv-bmi-kragen.png Bp-ad-chefarzt-bmi-kragen.png
Skulderdistinksjoner Bp-ad-kommissaer-schulter.png Bp-ad-vertragsarzt-schulter.png Bp-ad-rat-schulter.png Bp-ad-oberrat-schulter.png Bp-ad-hofrat-lva-schulter.png Bp-ad-chefarzt-wien-stv-bmi-schulter.png Bp-ad-chefarzt-bmi-schulter.png

ReferanserRediger