Politiadjutant var en grad for en politiembetsmann i politi- og lensmannsetaten, over politifullmektig og under politiinspektør. I likhet med politiinspektør var politiadjutant en grad som kunne innehas både av jurister og av personer med politifaglig bakgrunn.[trenger referanse] Politiadjutanter som var jurister tilhørte påtalemyndigheten. Politifagutdannede med graden politiadjutant var svært erfarne politifolk med lederoppgaver. Politiadjutant var tradisjonelt den nest høyeste graden (etter politiinspektør) som ikke-jurister kunne oppnå i politiet.

Politiadjutants distinksjoner

Graden ble erstattet[når?] av politiadvokat, som kun innehas av jurister.

Autoritetsdata