Politiinspektør er i Norge en høyere stilling i politiet. Tittelen gis både til jurister som jobber i påtalemyndigheten og til erfarne politifolk med politifaglig bakgrunn som gis høyere lederansvar. Politiinspektører som tilhører påtalemyndigheten kan være leder for en påtalegruppe. Tradisjonelt var politiinspektør i Norge den høyeste stillingen ikke-jurister kunne inneha i politiet (i praksis er det fortsatt det normale).

Politiinspektører er plassert under visepolitimestre og over lensmenn, politistasjonssjefer, overbetjenter, førstebetjenter og politibetjent 3, 2 og 1.

Politiinspektør var frem til midten av 1990-tallet et embete, dvs. man ble utnevnt av Kongen i statsråd og kunne bare avsettes ved å bli fradømt stillingen. Politiinspektører (med unntak av de som ble utnevnt mens det var embete, som fortsatt er embetsmenn) er nå offentlige tjenestemenn og ansettes direkte av politiet.

Politiinspektør oversettes av politiet til engelsk som Assistant Chief of Police. Den engelske polititittelen Inspector tilsvarer ikke en norsk politiinspektør, men snarere det som i Norge heter politibetjent 3 (historisk: politibetjent, som var plassert over konstabel (nå politibetjent 1, som tilsvarer engelsk Constable) og overkonstabel (nå politibetjent 2, som tilsvarer engelsk Sergeant)). Norsk politiinspektør tilsvarer stillingene Assistant Chief Constable eller Commander i det britiske politiet.

Se også

rediger
Autoritetsdata