Politistasjonssjef

Politistasjonsjef er en stilling innen politiet som medfører ledelse av en politistasjon. Politistasjonsjefen har både operativt og administrativt ansvar for alle ansatte på sin stasjon og inngår som en del av politidistriktets ledergruppe. Politistasjonssjefer er som regel Politiinspektør og er polititjenestemenn med enten politifaglig utdanning eller juristutdannelse.