Peberholm

kunstig øy i Øresund

Peberholm er en kunstig øy i Danmark, anlagt syd for Saltholm i Øresund. Peberholm ble anlagt til bruk for Øresundsforbindelsen mellom Amager og Skåne idet øyen skulle danne forbindelse mellom tunnelen under Drogdenrennen i vest og Øresundsbroen i øst.

Peberholm
Geografi
PlasseringØresund
Areal 1,3 km²
Lengde 4 kilometer
Administrasjon
LandDanmark
Posisjon
Kart
Peberholm
55°36′N 12°45′Ø

Peberholmen med tunnelen i forgrunnen og broen i bakgrunnen

Øyen er ca. 4 km. lang og ca. 3 km² stor og er bygget av løsmasser gravet opp fra bunnen av Øresund i forbindelse med anleggsdriften. Totalt gikk det med 1,6 millioner tonn stein og 6 millioner kubikkmeter sand og havbunnsmasse til byggingen av øyen.

Jernbanen mellom København og Malmö går over øyen, og det er det anlagt en jernbanestasjon som gjør det mulig å pense togene over fra det ene sporet til det andre. Det er også korte plattformer for bruk ved evakuering av tog som ikke kan kjøre videre. Tog stanser normalt ikke. Motorveien Europavei 20 går over øya og det er en privat avkjørsel som normalt er stengt. Det er også en helipad for bruk ved trafikkulykker.

Navnet Peberholm er et resultat av en navnekonkurranse i avisen Politiken, og har naturligvis sammenheng med naboøyen Saltholm.

Natureksperiment rediger

Anlegget av øyen er også en del av et natureksperiment. Det blir ikke sådd gress eller andre vekster på øyen, og det er meningen at planteveksten skal skje ved naturlig spredning av frø. Ytterligere håper man at gamle vekster skal kunne etablere seg, idet de kan ha overlevet i mange millioner år i mudderet på havbunnen. For et større mangfold av vekster, har man også anlagt noen bassenger og små, kunstige høyder. Øyen er således under stadig overvåkning av biologer.

Inntil juni 2006 er det registrert 440 plantearter på øyen, 14-16 ulike hekkende fuglearter, og en mengde insekter, deriblant flere sjeldne.

Selv om flere ulike treslag har spirt, vil det aldri kunne danne seg skog på øyen, da jordsmonnet er for tørt.

Habitat for giftig edderkopp rediger

I juli 2005 ble det oppdaget en edderkopp med det latinske navn Tegenaria agrestis på øya. Arten forekommer i Mellom- og Syd-Europa. Den er ytterst sjelden i både Danmark og Sverige og ble første gang oppdaget i Norden i Jylland i 2003. I 2005 ble den oppdaget på to steder i Skåne i Sverige.

Edderkoppen anses som giftig for mennesker. I USA har dens bitt forvoldet vevskader og sår som er vanskelig å lege. I Europa er det ennå ikke blitt rapportert skader på grunn av edderkoppens bitt.

Eksterne lenker rediger