Saltholm er Danmarks 21. største øy, beliggende i Øresund 5 kilometer øst for Amager og cirka 12 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Den ligger i Tårnby kommune.

Saltholms plassering i Øresund
Saltholm sett fra luften til venstre, til høyre Peberholm og Øresundsbron

Øresundsforbindelsen passerer øya om lag en kilometer mot sørvest. Saltholm er 16 km² og dens høyeste punkt ligger 1-2 meter over dens flate strandenger som settes under vann under storm. Trær er det så godt som ingen av. Siden middelalderen har den derfor primært vært brukt som beiteland. Om lag 1000 kyr beiter der om sommeren.

Plante- og dyrelivRediger

Plantelivet er rikt og omfatter blant andre blå iris, legeurtene bulmeurt og løvehale og den sjeldne øresundshønsetarm. Dette var i 1983 medvirkende til at øya ble fredet. En planlagt ny lufthavn på Saltholm ble heretter skrinlagt.

Øya har et av Danmarks rikeste fugleliv. I trekktiden kan øya tiltrekke seg omkring 70 000 fugler. 18 000 par fugler yngler hvert år på øya. Spesielt skal nevnes ærfuglkolonien som er Danmarks største. En liten selkoloni er også en del av dyrelivet på småøyene Svaneklapperne.

Av naturressurser på Saltholm har kalken dessuten vært utvunnet. Kalken ble brukt til mørtel og særlig til gjenoppbyggingen av København etter omfattende branner på 1700-tallet. Kommersiell kalkutvinning opphørte i 1935.

HistorieRediger

Saltholms historie går tilbake til omkring 1230, hvor navnet første gang kan ses i Kong Valdemars jordebok. Her skjenket Valdemar Seier øya til biskop Niels i Roskilde.

Saltholm ble brukt som karantenestasjon under pestepidemien i 1709. Alle utlendinger som ønsket å besøke København måtte oppholde seg 40 dager på øya. Saltholm ble av staten i 1873 solgt til bønder på Amager og eies i dag av om lag 200 andelseiere.

Forsvarsverk under den russisk-japanske krigRediger

 
Saltholm avbildet som forsvarsverk med krigsminister V.H.O. Madsen som månen i bakgrunnen. Karikatur av Alfred Schmidt fra Blæksprutten, 1904

Som følge av den russisk-japanske krig i 1904–05, ble Saltholm skanse opprettet som en del av Københavns festning. Denne skulle primært vise stormaktene at det var dansk vilje til å opprettholde kontroll med gjennomseilingen av Øresund. Det avtalte byggebudsjett ble overskredet, hvilket omsider førte til krigsminister V.H.O. Madsen og Regjeringen Deuntzers fall i 1905.[1]

Under første verdenskrig ble Saltholm og Barakke batteri oppført og det ble utstasjonert soldater. I 1915 ble det bygget et tipvognsspor, som forbandt Saltholm batteri med mannskapets brakker.[2]

I en kort årrekke fra 1919 til 1936 hadde øya en skole, men det har vært faste beboere på øya siden middelalderen. Størst har befolkningstallet vært om sommeren. I 2002 var det tre faste beboere på Saltholm.

ReferanserRediger