Paragraf

inndeling i tekst

Et paragraf (forkortet §) (fra gresk paragraphos, skrevet ved siden av, tilføyet) er en inndeling i en tekst. Betegnelsen brukes ved utforming av lover, vedtekter, traktater og lignende, og hver paragraf beskriver en enkelt bestemmelse i regelverket. Hver paragraf kan bestå av flere ledd (avsnitt) eller setninger. Hver paragraf kan også inneholde nummererte underpunkter og/eller bokstaver.

Scannet utsnitt av Norges lover

I et regelverk vil vanligvis et antall paragrafer være innlemmet i et kapittel som omhandler mer vidtfavnende forhold.

Paragraftegn
§
Skilletegn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( , , m.fl. )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
ellipse ( )
utropstegn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøyt punktum ( · )
interrobang ( )
ironitegn ( ؟ )
spørsmålstegn ( ? ) ( ¿ )
anførselstegn (« ») (‹ ›) ( “ ” ) ( ‘ ’ ) m. fl.
paragraftegn (seksjonstegn) (§)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
omvendt skråstrek ( \ )
loddrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kors ( )
nummertegn (# )
dobbeltkors ( )
innsettingstegn ( ^ )
avsnittstegn, alinea ( )
listepunkter ( • ▪ ‣)

Mellomrom
Hardt mellomrom (   )

mange flere ( ) ( ) ( ) ( )

Parenteser
rundparenteser ( ( ) )

klammeparenteser ( [ ] )
krøllparenteser ( { } )
vinkelparenteser ( 〈 〉 )
piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

Paragraftegnet[1] (§, Unicode U+00A7, HTML enhet §), som også heter signum sectiōnis og seksjonstegn, er typografisk tegn. Det brukes ofte med avsnittstegnet alinea (¶), som påpeker bestemt paragraf innenfor en lov. Er paragraftegnet fordoblet, som i §§, leses det som flertallig «paragrafer» (for eksempel §§ 13–21). Paragraftegnet opprinnelse er fra det latinske signum sectionis).[trenger referanse]

Som kors (†) og dobbeltkors (‡), brukes det av og til for å lenke til fotnote når asterisk (*) bruktes allerede på en side; men, disse bruk avtar til fordel av nummeriske fotnoter,[trenger referanse] som regel lenket til med numre hevet og/eller i hakeparenteser.

Tasttegnet

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Skramstad, Per-Erik. «Paragraftegnet - slik skriver du paragrafer – Korrekturavdelingen.no». Korrekturavdelingen (norsk). Besøkt 3. juli 2020. 

Kilder

rediger