Otto B. Halvorsens første regjering

Norges regjering 1920–1921

Otto Bahr Halvorsens første regjering ble utnevnt 21. juni 1920. Den var en mindretalls samarbeidsregjering mellom Høyre og Frisinnede Venstre. Etter å ha lidd nederlag i Stortinget i den såkalte skolekommisjonssaken, der regjeringen ønsket å oppheve bestemmelser i skolelovene som sikret allerede ansatte lærere mot at kommunene kunne nedregulere deres lønn, søkte den avskjed i statsråd 18. juni 1921 med virkning fra 22. juni.

Navn Parti Fra Til
Statsminister
Sjef for Justisdepartementet  
Otto B. Halvorsen   H        
utenriksminister   Christian Fredrik Michelet   H        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Finansdepartementet   Edvard Hagerup Bull   H        
Landbruksdepartementet   Gunder Anton Jahren   H        
Kirkedepartementet   Nils Riddervold Jensen   H        
Forsvarsdepartementet   Karl Wilhelm Wefring   FrV        
Sosialdepartementet   Odd Klingenberg   H        
Provianteringsdepartementet   Johan Henrik Rye Holmboe   FrV        
Arbeidsdepartementet   Cornelius Middelthon   H