Ottar er et populærvitenskapelig tidsskrift som blir utgitt av Tromsø Museum. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1954, og kommer ut fem ganger i året. Ottar har artikler om nordnorsk og arktisk natur, kultur og samfunnsliv. Tidsskriftet har et opplag på 6 500, og er oppkalt etter vikingehøvdingen Ottar fra Hålogaland.

Ottar
LandNorge[1]
TypePopulærvitenskapelig tidsskrift
Grunnlagt1954
UtgiverTromsø Museum
SpråkNorsk, flere språk[1]
ISSN0030-6703
OCLC756226555

Utgaver rediger

 • 316/2017 Kampen om tanalaksen
 • 315/2017 Oljer – små dråper med stor betydning
 • 314/2017 Norge og Russland: et særeget naboskap
 • 313/2016 Hvem eier hva i finnmark?
 • 312/2016 Oppdrett til besvær? Om fjordfiske og lakseoppdrett
 • 311/2016 Fra pælemark til partisaner – glimt fra nordnorsk natur samfunnsliv
 • 310/2016 Den evige utopi? Gruvedrift på Svalbard
 • 309/2016 Med et øye på naturens tilstand
 • 308/2015 Isbjørn kongen av arktis
 • 307/2015 Nord-Norge etter oljen: Fornyet eller forlatt?
 • 306/2015 Det eksotiske nord
 • 305/2015 Vikingtid – da og nå
 • 304/2015 Havforsking i nord
 • 303/2014 Språk og språkmangfald i Nord-Noreg – innblikk i det som er og var
 • 302/2014 Varangerhalvøya – Et lite stykke Arktis
 • 301/2014 Fra fugl til rein
 • 300/2014 Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor
 • 299/2014 1814–2014: Grunnlova 200 år
 • 298/2013 Fra en svindler som stortingsmann til harmløse veps
 • 297/2013 Dopamin – Molekylet for lyst, last og lidelse
 • 296/2013 Insekter og andre småkryp
 • 295/2013 Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass
 • 294/2013 Uvær, ulykker og undergang
 • 293/2012 Heksebrenning i nord
 • 292/2012 Orkideer. fra sommerens blomsterprakt til vinterens plager
 • 291/2012 Plagsomme insekter og annet skummelt
 • 290/2012 Språkutvikling, dialekt og grammatikk
 • 289/2012 Fra den mytiske smeden til vårens fugletrekk
 • 288/2011 Polare jubileer – kunnskap og politikk i nord
 • 287/2011 Mot et varmere og våtere nord?
 • 286/2011 Da det nordlige ble en del av Norge
 • 285/2011 Fra fossiler til oljekrangel
 • 284/2011 Helse, sykdom og pleie
 • 283/2010 Sjøfugl – speiler havets tilstand
 • 282/2010 Samisk kunst
 • 281/2010 Gjengroing – tap av mangfold, tap av minner
 • 280/2010 Hval i sikte!
 • 279/2010 Populærvitenskapelige glimt
 • 278/2009 En forsvunnet verden – fin flora og fryktinngytende fauna!
 • 277/2009 En boplass med mange overraskelser
 • 276/2009 Drivgods – skatter fra havet
 • 275/2009 Knut Hamsun. Nordlending, nobelprisvinner og nazist
 • 274/2009 Liv i nord
 • 273/2008 Ferskvannsfisk
 • 272/2008 Det internasjonale polaråret
 • 271/2008 Spiselige planter
 • 270/2008 Ting – om universitetet
 • 269/2008 Kvenene – i går og i dag
 • 268/2007 På land og hav
 • 267/2007 Samer på utstilling
 • 266/2007 Barnelek med planter
 • 265/2007 Klima i fortid og framtid
 • 264/2007 Fra fjære til fjell
 • 263/2006 Helse og sjukdom hos rein
 • 262/2006 Ilden i sentrum
 • 261/2006 Tromsøpalmen og andre innførte arter
 • 260/2006 Forvaltning av Barentshavet
 • 259/2006 Reindrift i endring
 • 258/2005 Med blikk for arkitektur
 • 257/2005 Kabelvåg – et sted å være, et sted å lære!
 • 256/2005 Arktisk lys
 • 255/2005 Gløtt fra nordnorsk luftfartshistorie
 • 254/2005 Polarnorge
 • 253/2004 Bjørnøya – historie, natur og forskning
 • 252/2004 Nordlyset fra fantasi til forskning
 • 251/2004 Kunnskap og bevisstgjøring Ottar 50 år
 • 250/2004 Botanisk hage 10 år
 • 249/2004 Skygger blant stjernene
 • 248/2003 Melkøya – dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år
 • 247/2003 Kongekrabben
 • 246/2003 Gammel tradisjon – ny medisin
 • 245/2003 Det offentlige helsevesen i nord
 • 244/2003 På skinner i nord (jernbanehistorie)
 • 243/2002 Det mangfoldige museum
 • 242/2002 Ny i nord
 • 241/2002 Jordskjelv i Nord-Norge
 • 240/2002 Nordlandsbåten, i bruk – i dag
 • 239/2002 Gås i nord
 • 238/2001 Samspill i arktisk natur
 • 237/2001 Fjæra
 • 236/2001 Mennesker på vandring
 • 235/2001 Gamle hager i Nord-Norge
 • 234/2001 Hekseprosesser og trolldom
 • 233/2000 Natur på flyttefot
 • 232/2000 En nasjon blir til (samisk politisk historie)
 • 231/2000 Kunsthistorie i nord
 • 230/2000 Spekkhogger – staurkval
 • 229/2000 Ved forrige tusenårsskifte
 • 228/1999 Mellom himmel og jord
 • 227/1999 Klimaendringer i nord
 • 226/1999 Kvinner verden
 • 225/1999 Råstoff til redskap
 • 224/1999 (Blandingshefte)
 • 223/1998 (Blandingshefte)
 • 222/1998 Biologisk mangfold
 • 221/1998 Kart
 • 220/1998 Medisinplanter
 • 219/1998 Miljøgifter i nord
 • 218/1997 Mit navn er Petter Dass som bor mod verdens ende
 • 217/1997 Noaidier og trommer – samiske religiøse tradisjoner fra vår nære fortid
 • 216/1997 Spor fra fortida kulturminneåret 1997
 • 215/1997 Botanisk hage i Tromsø
 • 214/1997 «Fortellinger i nord»
 • 213/1996 «Noahs ark»
 • 212/1996 Strandnær bosetning i Nord-Norge gjennom tidene
 • 211/1996 Reinbeite
 • 210/1996 Til Svalbard? (Svalbardhistorie)
 • 209/1996 Landskap etter slått og beite
 • 208/1995 Ottars verden
 • 207/1995 Menneske og landskap
 • 206/1995 Multer
 • 205/1995 Moderne tider
 • 204/1995 Skadedyr i kjøkkenhagen
 • 203/1994 Mangfoldige Tromsø
 • 202/1994 Finnmark i flammer et 50-års minne
 • 201/1994 Grønlandsselen
 • 200/1994 Kunnskap og samfunn
 • 199/1994 Et bedre liv på kysten
 • 198/1993 (Samlehefte)
 • 197/1993 Under Nordpolen
 • 196/1993 Rovdyr
 • 195/1993 Rein
 • 194/1993 Slettnes. Kystsamfunn gjennom ti tusen år
 • 193/1992 Samlehefte. Laks. Svamp. Bendelmark. Sennegras. Symboler. Overvintring.
 • 192/1992 Norge og Russland i nord
 • 191/1992 Karl Pettersen – ildsjel og banebryter. Gamlemuseet
 • 190/1992 Geologiske prosesser fjelldannelse, snøras og isbreer
 • 189/1992 Ærfugl
 • 188/1991 Samlehefte
 • 187/1991 Kvinneforskningsmaraton
 • 186/1991 Kvinneforskningsmaraton
 • 185/1991 Laks, sjøørret og sjørøye i Nord-Norge
 • 184/1991 Vågekvalen og den norske småkvalfangsten
 • 183/1990 Åpent tema
 • 182/1990 Nord-Norge i endring
 • 181/1990 Sopp gir farger
 • 180/1990 Samiske kvinner
 • 179/1990 Vern av våre løsmasser
 • 178/1989 (Diverse)
 • 177/1989 Steinalderen i 1980-åra
 • 176/1989 Røya i takvatnet
 • 175/1989 Reiseliv
 • 174/1989 Barentshavet
 • 173/1988 (Samlehefte)
 • 172/1988 Rype
 • 171/1988 Nybyggere i nord
 • 170/1988 Haneskjell – fiskerinæringas nye «kjendis»
 • 169/1988 «Døden skal du lide»
 • 168/1987 (Åpent tema)
 • 167/1987 Sopp er mat
 • 166/1987 Vær og vann
 • 165/1987 Sami duodji
 • 164/1987 Torsken – livsnerve i nord
 • 163/1986 Samiske rettighetsspørsmål
 • 162/1986 Nordnorsk kulturhistorie
 • 161/1986 Parasitter hos rein
 • 160/1986 Gruvehistorie
 • 159/1986 Lys og liv
 • 158/1986 Gjenreising eller nyreising?
 • 157/1985 Akvakultur i Nord-Norge
 • 156/1985 Bjørnen i Nord-Norge
 • 155/1985 Sauen
 • 154/1985 Elvebåten
 • 153/1985 Heksetro
 • 152/1985 Garnfarging med sopp
 • 151/1984 Byggeskikk og bygningsvern
 • 150/1984 Livet i havet ved Svalbard
 • 149/1984 Fotografenes Nord-Norge
 • 148/1984 Sjøfugl i Nord-Norge
 • 147/1984 Nordlandsbåten
 • 146/1984 Fossiler i Nord-Norge
 • 145/1983 Nordisk fiske i oldtid og middelalder
 • 144/1983 Spor av eldste liv i Nord-Norge
 • 143/1983 Skog i Nord-Norge
 • 142/1983 Kvinneorganisering eller jenteflukt
 • 141/1983 Erverv og bosetning
 • 140/1983 Hvem spiser hvem i havet?
 • 139/1982 Kvinnearbeid i endring
 • 138/1982 Kval og kvalfangst
 • 137/1982 Kystsamisk bosetting
 • 136/1982 Nord-Norges berggrunn – en naturhistorie i stein
 • 135/1982 Skadeinsekter og andre småkryp i hus
 • 134/1982 Barn i Nord-Norge forteller
 • 133/1981 Mineralske ressurser i Nord-Norge
 • 132/1981 Sel og selfangst
 • 131/1981 Vernet om de nordnorske kulturminner
 • 130/1981 Legeplanter på nordkalotten
 • 129/1981 Alta-sak – samesak – urbefolkningssak (finnes og på samisk)
 • 127–128/1981 Grenseland
 • 125–126/1980 Helgøy i Troms. på leiting etter historia i et nordnorsk kystsamfunn
 • 124/1980 Midlertidig vernede vassdrag i Nord-Norge – undersøkelser i reisavassdraget
 • 123/1980 Diagnose kreft
 • 121–122/1980 Nordlysobservatoriet 50 år
 • 119–120/1980 Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge fram til ca. 1920
 • 118/1979 Kontinentalsokkelen utafor Norge i nord
 • 116–117/1979 Sørsamer
 • 115/1979 Fra arkeologiens lange tidsalder
 • 113–114/1979 Sommerfugler i Nord-Norge
 • 110–112/1979 Svalbard – det nordligste Norge
 • 108–109/1978 Fra vår nyere kulturhistorie
 • 106–107/1978 Viltvoksende grønne matplanter i Nord-Norge
 • 105/1978 Samling om samiske verdier
 • 104/1978 Skjell og snegl i fjæra
 • 103/1978 Nordkalottens historie og litteratur
 • 102/1978 Litt om stein, jord, is og vatn
 • 101/1977 Rein og reinavl i den gamle og nye verden
 • 100/1977 Julekrydder
 • 99/1977 Om laksefisk i Nord-Norge
 • 98/1977 Nye gløtt inn i nordnorsk oldtid og middelalder
 • 96–97/1977 Matsopp i Nord-Norge
 • 94–95/1977 Naboer ved ishavet, gløtt fra norsk-russisk samkvem gjennom tidene
 • 92–93/1976 Vassdragsregulering som miljøforstyrrende inngrep
 • 91/1976 Hjertet og dets sykdommer
 • 90/1976 Fra fuglelivet i Nord-Norge
 • 89/1976 På sporet etter fortidens mennesker i Nord-Norge
 • 88/1976 Om samiske pionerer
 • 86–87/1975 Universet og vi
 • 85/1975 Gløtt fra nordnorsk tru og tradisjon
 • 84/1975 Fra nordkalottens historie
 • 83/1975 Om funn og fornminner i Nord-Norge
 • 82/1974 Tang og tare – viktig naturressurs
 • 81/1974 Om samisk kultur
 • 79–80/1974 Gløtt fra Lofoten
 • 77–78/1973 Musésamlinger, informasjonsbank eller?
 • 76/1973 Gløtt fra Tromsø museum
 • 75/1973 Museum og universitet
 • 74/1972 Tromsø museum 100 år
 • 72–73/1972 Myrene i vesterålen
 • 71/1972 Hans Kr. Eriksen, : det gamle Tranøy
 • 70/1971 Fra geologien i Finnmark
 • 69/1971 Gløtt fra Tromsø museum xxviii.
 • 68/1971 Skansen i Tromsø
 • 67/1971 Gløtt fra Tromsø museum xxvii.
 • 66/1970 Kulturvern – naturvern
 • 65/1970 Fra folkelivsgranskingen
 • 64/1970 Gløtt fra Tromsø museum xxvi
 • 63/1970 Gløtt fra Tromsø museum xxv
 • 62/1969 Johan H. Andersen: dyrelivet i jordbunnen
 • 61/1969 Gløtt fra Tromsø museum xxiv.
 • 60/1969 Minner fra det gamle Tromsø
 • 59/1969 Gløtt fra Tromsø museum xxiii.
 • 58/1968 De tre stammers møte i Finnmark
 • 57/1968 Ørnulv Vorren: samene i natur- og kulturmiljøet
 • 56/1968 Jan Mayen
 • 55/1968 Povl Simonsen: steinalderen på sørøy
 • 54/1967 Gløtt fra Tromsø museum xxii.
 • 53/1967 Ørnulv Vorren: museet og skolen
 • 52/1967 Fra Nordlysobservatoriet
 • 51/1967 Karl-Dag Vorren: evig tele i Norge
 • 50/1966 Ørnulv Vorren: flyttsamens husformer
 • 49/1966 Wishman, Erik: Nord-Norges klima
 • 48/1966 Tromsø museum og dets utstillinger
 • 47/1966 Gløtt fra Tromsø museum xxi.
 • 46/1965 Munch, gerd stamsø, munch, jens storm og simonsen povl:
 • 45/1965 Gløtt fra Tromsø museum xx.
 • 44/1965 Gløtt fra Tromsø museum xix.
 • 43/1965 Brox, Arthur og Munch, Gerd Stamsø: gårdshauger og
 • 42/1964 Gløtt fra Tromsø museum xviii.
 • 41/1964 Gløtt fra Tromsø museum xvii
 • 40/1964 Stagnes, Erling: litt om fuglelivet på stonglandet
 • 39/1964 Gløtt fra Tromsø museum xvi
 • 38/1963 Gløtt fra Tromsø museum xv
 • 37/1963 Povl Simonsen: bosetningen i historisk tid nord for polarsirkelen
 • 36/1963 Brox, Ottar: tradisjonell vinterforing i Nord-Norge
 • 35/1963 Gløtt fra Tromsø museum xiv.
 • 34/1962 Gløtt fra Tromsø museum xiii
 • 32–33/1962 Povl Simonsen: Nord-Norges bosetningshistorie i oldtiden
 • 31/1962 Gløtt fra Tromsø museum xii.
 • 30/1961 Leif Aune: Nord-Norges industri og bergverk
 • 29/1961 Flovik, K. og Tyssø, J.: jordbruket i Nord-Norge
 • 28/1961 Bengt O. Christiansen: dyreliv i Nord-Norge
 • 27/1961 Gløtt fra Tromsø museum xi.
 • 26/1960 Landmark, Kåre: fjellgrunn og landskap i Nord-Norge
 • 25/1960 Asbjørn Eidnes: skolen og kulturlivet i Nord-Norge
 • 24/1960 Gunnar Sætersdal: fiskeriene i Nord-Norge
 • 23/1960 Gløtt fra Tromsø museum x
 • 22/1959 Gløtt fra Tromsø museum ix.
 • 21/1959 Gløtt fra Tromsø museum viii.
 • 20/1959 Povl Simonsen: Bønder og vikinger i nord-norsk
 • 19/1958 Per Hognestad: Naturgrunnlaget for de nord-norske kystfiskerier
 • 18/1958 Gløtt fra Tromsø museum vii.
 • 17/1958 Ørnulv Vorren: samisk villreinfangst i eldre tid
 • 16/1958 Gløtt fra Tromsø museum vi.
 • 15/1958 Gløtt fra Tromsø museum v.
 • 14/1957 Povl Simonsen: Ottar fra Hålogaland
 • 13/1957 Arnt Bakke: Folkemusikken i Nord-Norge
 • 12/1957 Olaf I. Rønning: fra floraen i Nord-Norge
 • 11/1957 Ørnulv Vorren: Samefolket i nord-norsk samfunn
 • 10/1957 Povl Simonsen: menneskets innvandring til Nord-Norge
 • 9/1956 Ørnulv Vorren: samekulturen i skrift og forskning
 • 8/1955 Gløtt fra Tromsø museum iv.
 • 7/1955 Gløtt fra Tromsø museum iii.
 • 6/1955 Kåre Landmark: andøya som geologisk billedbok
 • 5/1955 Povl Simonsen: helleristninger ved Tromsø
 • 4/1955 Gløtt fra Tromsø museum ii.
 • 3/1955 Gløtt fra Tromsø museum i.
 • 2/1955 Arvid Moberg: Litet om handel och gränstrafik i gammal tid inom nordkalotten
 • 1/1954 Povl Simonsen: Karlebotn, en steinalderby ved Varangerfjorden.

Eksterne lenker rediger


 1. ^ a b (på en, fr, es, zh-hans, ar) The ISSN portal, Paris: ISSN International Centre, ISSN 1819-1819, ISSN 0030-6703, Wikidata Q70460099, https://portal.issn.org/