Oslo domkirkes menighet

Oslo domkirkes menighet var en menighet i Oslo Domprosti i Oslo bispedømme i Den norske kirke, med Oslo domkirke som menighetskirke.

Oslo domkirke

Fra 1. september 2013 er imidlertid menigheten slått sammen med andre sentrumsnære menigheter til Sentrum og St. Hanshaugen menighet. Domkirken, Gamle Aker kirke, Trefoldighetskirken og Lovisenberg kirke brukes fortsatt som sognekirker, mens Markus kirke er faset ut.

Eksterne lenkerRediger


Forrige mottaker:
Vår Frue Åpen kirke
Brobyggerprisen
Neste mottaker:
Anne Sender