Allehelgensdag

helligdagsmarkering og festen for alle de helgener hvis navn ikke er kjent.

Allehelgensdag, (latin: Festum Omnium Sanctorum) som også kalles helgemesse og aldermesse, er en helligdagsmarkering og festen for alle de helgener hvis navn ikke er kjent. Allehelgensdag er avmerket på primstaven med et kors eller et omvendt skip.

Den kristne høytiden Allehelgensdag markeres ofte med levende lys på gravene til avdøde slektninger. Bildet viser allehelgensaften på en kirkegård i Polen.

Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den 1. november. Den feires samme dato i Den katolske kirke og i enkelte angelsaksiske land. I ortodoks tradisjon feires allehelgensdag første søndag etter pinse. Dagen ble avskaffet som helligdag i Danmark-Norge ved festdagsreduksjonen av 1770, og feiringen ble flyttet til første søndag i november. Tradisjonen med å kle seg ut på halloween, som kommer av All Hallows Eve, og betyr Alle Helgeners Aften, kan føres tilbake til den keltiske samhain.

Se ogsåRediger