Oslo bystyre 1995–1999

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Oslo bystyre 1995–1999 hadde 59 medlemmer.

I det konstituerende møtet 25. oktober 1995 ble Per Ditlev-Simonsen (H) valgt til ordfører, mens Svenn Kristiansen (Frp) ble valgt til varaordfører.

Rune Gerhardsen (Ap) fortsatte som byrådsleder etter valget. I forrige periode hadde han ledet et samarbeidsbyråd mellom Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, men fra 25. oktober 1995 ledet han et rent Arbeiderparti-byråd. Gerhardsen gikk av 15. januar 1997, og ble erstattet som byrådsleder av Fritz Huitfeldt (H).

Oslo bystyre 1995–1999 rediger

Navn Parti Merkander
Per Ditlev-Simonsen Høyre Ordfører
Svenn Kristiansen Fremskrittspartiet Varaordfører
Leif Nybø Høyre
Bård Folke Fredriksen Høyre
Michael Tetzschner Høyre
John Tore Norenberg Høyre
Einar Lonstad Fremskrittspartiet
Margaret Eckbo Fremskrittspartiet
Sissel Dagslet Fremskrittspartiet
Siv Jensen Fremskrittspartiet
Kari Pahle Sosialistisk Venstreparti
Ann-Marit Sæbønes Arbeiderpartiet
Rune Gerhardsen Arbeiderpartiet
Britt Hildeng Arbeiderpartiet
Tom Christian Pape Arbeiderpartiet
Shahbaz Tariq Arbeiderpartiet
Rina Brunsell Harsvik Arbeiderpartiet
Bjørn Skaar Høyre
Lisbeth Gundeid Høyre
Eirik Moen Høyre
Johannes H. Berg Høyre
Brit Andreassen Høyre
Henning Holstad Fremskrittspartiet
Carl I. Hagen Fremskrittspartiet
Dag Danielsen Fremskrittspartiet
Bjørn Hansen Fremskrittspartiet
Odd Einar Dørum Venstre
Jon Torstein Kvikne Venstre
Nolvia Dominguez Skjetne Sosialistisk Venstreparti
Christin Sund Arbeiderpartiet
Signe Horn Arbeiderpartiet
Marianne Seip Haugsnes Arbeiderpartiet
Jorunn Bekkby Arbeiderpartiet
Margit Sandarker Glomm Arbeiderpartiet
Reidar Lundemo Arbeiderpartiet
Kaare Sandgreen Arbeiderpartiet
Afshan Rafiq Høyre
Anne-Cecilie Kaltenborn Høyre
Fridtjov Clemet Høyre
Ole B. Hovind Høyre
Anette Kristin Solheim Høyre
Ingjerd Johnson Høyre
Tor Vatsgar Fremskrittspartiet
Gunnar Kr. Olsen Fremskrittspartiet
Bodil Hagerstrøm Fremskrittspartiet
Johnny Hassel Fremskrittspartiet
Tor Vatsgar Fremskrittspartiet
Ann Kathrine Skjørshammer Tornås Kristelig Folkeparti
Hans Olav Syversen Kristelig Folkeparti
Khalid Mahmood Valgt inn for Høyre, meldte senere overgang til Ap
Berit Jagmann Rød Valgallianse
Hanne Fehn Dahle Sosialistisk Venstreparti
Vivi Lassen Sosialistisk Venstreparti
Gro Balas Arbeiderpartiet
Ulrika von Sydow Arbeiderpartiet
Lars Erik Flatø Arbeiderpartiet
Terje Kristiansen Arbeiderpartiet
Annar Lille-Mæhlum Arbeiderpartiet
Torbjørn Iversen Arbeiderpartiet
Knur Roger Andersen Arbeiderpartiet

Kilder rediger