Oslo bystyre 1975–1979

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Oslo bystyre 1975–1979 hadde 85 medlemmer og Albert Nordengen fra Høyre som ordfører med Per Høybråten fra Kristelig Folkeparti som varaordfører.

Representanter 1975–1979 rediger

Arbeiderpartiet
 1. Knut Foss
 2. Tone B. Jamholt
 3. Kari Ørbech Sørheim
 4. Ragna Karlsen
 5. Unni Bjerke
 6. Kirsten Rogstad
 7. Sturle Koien
 8. Liv Inger Finsbøl
 9. Ragnar Kjærnsmo
 10. Martin Mæland
 11. Tone Fagereng Nordenborg
 12. Magne Petter Nilsen
 13. Kari Gjesteby
 14. Turid Dankertsen
 15. Kåre Myhre
 16. Tove Heggen Larsen
 17. Walborg Krosshaug
 18. Arne Grøttum
 19. Astrid Wold
 20. Bjørg Johansen
 21. Jan Berg
 22. Merle Sivertsen
 23. Karin Stoltenberg
 24. Hjalmar Seim
 25. Jan Haldorsen
 26. Svein Fakset
 27. Jon P. Erlien
 28. Odd Hübenbecker
 29. Rolf Dragvold
 30. Ivar Mathisen
 31. Arne Kvalheim
 32. Eldrid Nordbø
 33. Odd Wivegh
 34. Boris Hansen
 
Høyre
 1. Albert Nordengen
 2. Erik Mår
 3. Per Ditlev-Simonsen
 4. Hans Svelland
 5. Steinar Riksaasen
 6. Wenche Nærup
 7. Bjørn H. Jensen
 8. Ida Fossum Tønnessen
 9. P.F. Behncke
 10. Bjørn Bjørnseth
 11. Martha Seim Valeur
 12. Liv Dokken
 13. Trygve Horgen
 14. Sigurd Østen
 15. Trond Okkelmo
 16. Ingeborg Hanssen
 17. Åse Beate Brekke
 18. Erik Tandberg
 19. Per Sæther
 20. Per Ivar Moe
 21. Kirsten Lyche
 22. Haakon Magnus Preus
 23. Thorleif Kleve
 24. Arne Bennin
 25. Martin Ski
 26. Ingebret Raknerud
 27. Bjørn Nicolaissen
 28. Thore Schøyen
 29. Alf Mohn
 30. Jon Olaf Halvorsen
 31. Hermann Kopp
 32. Anders Melteig
 33. Marit Stovner
 34. Ivar Odd Formo
 35. Hans Henrik Ramm
 
Anders Langes Parti og Norges Demokratiske Parti
 1. Arvid Steen
Det Nye Folkepartiet
 1. Marianne Seip Hausnes
Kristelig Folkeparti
 1. Per Høybråten
 2. Tor Holtan-Hartwig
 3. Tore Vestbakke
 4. Anne Johanne Kvale
 5. Birgith L. Engebretsen
 6. Bjørn Solbakken
Rød Valgallianse
 1. Ellen Pedersen
Senterpartiet
 1. Gunnar Stålsett
Sosialistisk Venstreparti
 1. Kari Bull
 2. Britt Hauge
 3. Gunhild Emanuelsen
 4. Bjørg Ofstad
 5. Kari Kromann
Venstre
 1. Grethe Magnus

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger