O-fag

(Omdirigert fra Orienteringsfag)

Orienteringsfag, gjerne forkortet O-fag, var betegnelse på et tidligere undervisningsfag i norsk grunnskole. Faget omfattet lærestoff fra naturfag og samfunnslære, som igjen inneholdt historie og geografi. Etter læreplanen L-97 fra 1997 ble O-fag til faget Natur, samfunn og miljø (NaSaMi) for småskoletrinnet, og delt opp til natur- og miljøfag og samfunnsfag for mellomtrinnet.

Problemet med O-faget i læreplanenRediger

Mange elever elsket O-fag, og var skuffet da man i L-97 delte det opp i to fag for mellomtrinnet. Problemet med O-fag var at naturfagsdelen ofte ble forsømt. Intensjonen var en rundt 50-50 fordeling mellom naturfag og samfunnsfag, men i realiteten var det ofte ned mot 15 prosent naturfag. Kjemi var nesten fraværende. Det skyldtes i stor grad at lærerutdanningen den gangen ikke tok høyde for bredden i O-fagets innhold.

O-fagspatruljenRediger

 
Fire av de tidligste medlemmene i O-fagspatruljen på tur i 2007.
Foto: Espen Mills

I 2006 ble O-fagspatruljen startet av fire lærerstudenter som studerte Naturfag ved Universitetet i Stavanger. Interessen for O-fag viste seg å være veldig levende, og patruljen fikk fort mange medlemmer. Den 9. august 2008 ble derfor interesseorganisasjonen O-fagspatruljen stiftet og registrert i Brønnøysundregisteret. I stiftelsesdokumentet er grunnfedrene Bjarte Bjørgen Olsen og Espen Mills utnevnt til Patruljegeneraler på livstid. Foreningen er åpen for alle som er enige i formålsparagrafen, og blir da utnevnt til Patruljemedlemmer.

O-fagspatruljen driver en nettside] med populærvitenskapelige artikler om alt som kan passe under definisjonen O-fag. Videre har de også en egen Facebookside].

Eksterne lenkerRediger