Samfunnsfag eller Samfunnskunnskap er læren om hele samfunnet, og betegnelsen brukes som regel på et fag i Grunnopplæringa. På barne- og ungdomsskolestrinnet er samfunnsfag inndelt i hovedområdene geografi, historie og samfunnskunnskap.

I videregående opplæring leses samfunnsfag på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering og Vg2 i andre utdanningsprogrammer. Samfunnsfag er et fellesfag, det vil at alle elever må ha faget for å få studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring. Faget har undertemaer som blant annet politikk, kultur og arbeidsliv. I læreplanen Kunnskapsløftet inngår samfunnsfag som et overlappende fag i hele grunnopplæringa, det vil si at faget følger elevene som velger videregående opplæring.

Det finnes også en rekke andre fag som betegnes som en type samfunnsfag. Fellesfagene historie, geografi, religion og etikk i studieforberedende utdanningsprogrammer er eksempler på det. I blant annet studiespesialiserende utdanningsprogram er det dessuten muligheter til å velge flere samfunnsfag innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

Samfunnsfag er i dag stort sett basert på samfunnsvitenskap. Dette viser seg ved at teorier om samfunnet står sentralt på høyere klassetrinn. På lavere klassetrinn er fokuset primært rettet mot å lære begreper som seinere kan danne grunnlag for utvikling av teorier og ny kunnskap.

Forventede ferdigheter rediger

Kunnskapsløftet definerer de grunnleggende ferdighetene i faget som:

  • Å kunne fortelle om hendelser i fortid og samtid, greie ut om fakta og steder og bruke definisjoner, begrep og faguttrykk for å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur.
  • Å kunne sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur; å kunne innhente informasjon fra andre kilder som film, tegninger, bilder, grafer, tabeller og kart.
  • Å kunne sammenligne tallmateriale og bruke, tolke og lage tabeller og grafiske fremstillinger.
  • Å kunne bruke digitale verktøy til å søke etter informasjon, gjøre beregninger, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon om et tema.

Digitale læreverk i samfunnsfag på norsk rediger

Fra 2007 tilbyr Utdanningsdirektoratet gratis digitalt læreverk på norsk:

Se også rediger