Ointroducerad adels förening

Ointroducerad adels förening (1911–1933: Sveriges Ointroducerade Adels Förening) er en svensk organisasjon som består av adelsslekter som ikke er «introdusert» på Riddarhuset.

Medlemskap og historie rediger

 
Foreningens tidligere formann Carl Johan Bernadotte, greve av Wisborg

Medlemmene deles i henhold til foreningens vedtekter i fire kategorier:

  1. Utenlandsk adel, dvs. slekter med opprinnelse utenfor Sverige som har eller har hatt adelig status i et annet land enn Sverige og som helt eller delvis er bosatt i Sverige. Dette er den klart største gruppen. Av de mer kjente finner man den fransk-napoleonske hertugslekten d'Otrante og den russiske greveslekten Tolstoy.
  2. Svenske slekter som har blitt adlet av andre land (herunder flere grener av huset Bernadotte, bl.a. Bernadotte af Wisborg, marki- og greveslekten Lagergren og slekten von Rothstein). Disse utgjør en mindre gruppe.
  3. Slekter som har fått adelskap av den svenske kongen, men ikke blitt introdusert. Disse utgjør en liten gruppe.
  4. Våpenførende slekter som har blitt ansett som adelige i Sverige over lengre tid, men hvor adelskapet ikke er bevist. Disse slektene anses likevel som del av den svenske «ointroducerade» adelen fordi de har blitt ansett som adelige over flere generasjoner og er inntatt i de ulike adelskalendrene. Disse utgjør en liten gruppe (herunder bl.a. slektene Munthe, von Sydow, Grill, de Champs).

Foreningen ble etablert i 1911 og vedtektene revidert i 1918. I 1933 skiftet foreningen navn til Ointroducerad adels förening. Foreningen har slekter som medlemmer, ikke individuelle medlemskap. Slekter kan referere til bestemte slektsgrener. Personer som tilhører slekter som er medlemmer regnes dermed automatisk som del av foreningen. Foreningen beslutter selv etter prøving hvilke slekter som får bli medlemmer. Foreningen omfatter mange av, men ikke alle, de slektene som kalles ointroducerad adel i Sverige.

Foreningen har utgitt to kalendre over ikke-introdusert adel siden 1917. Den første kalenderen over ikke-introdusert adel ble utgitt mellom 1886 og 1899 og redigert av Carl Herman Tersmeden.[1] En ny kalender ble startet av Tage von Gerber i 1912, og ble utgitt i samarbeid med foreningen fra 1917.[2] Den tredje kalenderen, som i motsetning til de to foregående bare omfatter medlemmer av foreningen, ble startet av Johan Kleberg i 1935 og utgitt i sin 22. utgave i 2010.[3][4] Kalendrene omfatter bare nålevende (på utgivelsestidspunktet) slekter.

I 2010 hadde foreningen 99 nålevende slekter, bestående av ca. 450 personer, som medlemmer. Foreningens mest kjente medlemmer er ulike grener av huset Bernadotte, som mottok adelstitler i Luxembourg og Belgia på ulike tidspunkter fra 1892. I mange år var Carl Johan Bernadotte, greve av Wisborg foreningens formann. Foreningens nåværende formann er dosent Peter af Trampe.

Formenn rediger

Æresmedlemmer rediger

Kalendre over ikke-introdusert adel rediger

 
Våpen for slekten Lagergren som italiensk adel, tildelt markitittel 1889 og grevetittel for yngre sønner 1904 av paven. Våpenet har skjold med rangkrone.
 
Våpen for den russiske grevelige slekten Tolstoy
 
Våpen for den holstenske slekten Ahlefeldt

De følgende slektene har vært inntatt i Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel (1886–1899) redigert av Carl Herman Tersmeden, Sveriges ointroducerade adels kalender (1912–1944) redigert av Tage von Gerber, og/eller Kalender över Ointroducerad adels förening (fra 1935) med ulike redaktører, som alle er kalendre over levende adelsslekter og/eller medlemmer i Ointroducerad adels förening. Ikke alle av slektene har vært medlemmer i foreningen. En del av slektene er siden utdødd; 2010-utgaven omfatter 99 nålevende slekter.

Av slekter med tilknytning til Norge finner man bl.a. slektene Paus og Treschow. Slekten Munthe er beslektet med norske slekter med samme navn, men har ulikt opphav i mannslinjen.

Fyrstelige slekter
Hertugelige slekter
Markislekter
Grevelige slekter
Friherrelige slekter
Ubetitlet adel

von Ahlefeldt, von Ajkay, von Arnold, von Baumgarten, Békássy de Békás, von Below, Berencreutz, von Bonsdorff, von Bornstedt, von Braun, Bratt från Brattfors, de Bronikowsky, Bukowski Bòncz, Castenschiold, Cederwald, de Champs, von Corswant, von Delwig, von Eckermann, Ekestubbe, von Elern, Erdeös, von der Esch, von Euler-Chelpin, Falkenskiold, Fegræus, von Feilitzen, Flindt, von Friedrichs, von Gaffron und Oberstradam, Gahn (of Colquhoun), von Gerber, von Glehn, Granath, Green af Rossö, von Greyerz, Grill, von der Groeben, Grubbe, von Hackman, Hackman, von Hackwitz, Hajdukiewicz, Halkiewicz, von Harbou, von Haugwitz, von Heideken, Heymowski, Holck, von Homeyer, von Horn af Rantzien, von Horn, von Johnstone, Kennedy, Kepinski, von Kieseritsky, von Knorring, von Kothen, von Koenigsegg, von Krassow, Lahováry, von der Lancken, von Landwüst, Lavonius, Linder, von Löwenadler, Lövenstierne, von der Lühe, von Malortie, von Mecklenburg, Michaelsen, Mikulowski, von der Mosel, Munthe, Murray, Munsterhjelm, von Mühlenfels, von Nandelstadh, de Neergaard, von Normann, Norrmén, von Oppeln-Bronikowski, Osváth (de Thorna), Ouchterlony, Pantzarhielm, Patek, von Perner, von Platen, von Preen, Priklonsky, Przybyszewski, Quarles von Ufford, von Redlich, von Reedtz, von Rehbinder, von Rennenkampff, von Rettig, Reutern, Ridderståhle, Robertson-Pearce, de Ron, von Rosen (Stralsund), Rosenörn-Lehn, von Roth, von Rothstein, Rouget de S:t Hermine, de Rzewuski, Le Sage de Fontenay, von Samson-Himmelstjerna, von Schmaltz, von Schmidten, von Schoultz (Livland), von Schultz, von Schreeb, Schürer von Waldheim, von Schönberg, Schönhoff (von Schöneman), Seaton, von Segebaden, Segerstråle, von Stahl, de 'Sigray, Soltan, Stjernblad, von Syberg, von Sydow, Treschow, von Urbanski, von Uthmann, von Vegesack, Walleen, Walterstorff, von Weyhe, von Weymarn, Wleügel, von Zweigbergk.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Tersmeden, Carl Herman (1886–1899). Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel. Stockholm. 
  2. ^ Gerber, Tage von (1912–1944). Sveriges ointroducerade adels kalender. Malmö: Sveriges Ointroducerade Adels Förening (fra 1917). 
  3. ^ Rothstein, Niclas von (2010). Ointroducerad Adel 2010. Kalender över Ointroducerad adels förening. 22. Stockholm: Ointroducerad Adels Förening/Almqvist & Wiksell. ISBN 9789163350382. 
  4. ^ «Kalender över Ointroducerad adels förening». genealogi.se. Besøkt 6. august 2011. 

Eksterne lenker rediger