Moltke

adelsslekt
Slektens opprinnelige våpenskjold med tre århaner i skjoldet og påfuglfjær i hjelmtegnet. Tegning i middelalder-stil fra nyere tid. Skjoldet er hjerteskjold i de senere greve-våpnene i slekten.
Adam Gottlob Moltke

Moltke er en adelsslekt fra Mecklenburg som har spilt en stor rolle i dansk og tysk historie. Til den tyske grenen hører hærføreren Helmuth von Moltke.

DanmarkRediger

Slekten har vært knyttet til Danmark siden rundt 1300. I Danmark har medlemmer vært riksråder og storgodseiere og slekten har lensgrevelig rang. Til slekten hører bl.a. den danske statsmannen Adam Gottlob Moltke og de danske statsministrene (konsilspresidentene) Joachim Godske Moltke og Adam Wilhelm Moltke.

NorgeRediger

I norsk middelalder eide medlemmer av slekten, med navneformen Molteke, større eiendommer i Østfold, bl.a. Tomb gård. Av disse var fogden Herman Molteke (nevnt 1413–65) gift med Borghild Ogmundsdotter Bolt, og deres datter var gift med riksråd og ridder Kolbjørn Gerst.

Medlemmer av den danske slekten kom til Skiensdistriktet som amtmenn i Bratsberg i noen år sist på 1700-tallet. Den ene, Fredrik Moltke (død 1836), ble inngiftet i Løvenskiold-slekten på Fossum hovedgård. Den andre var greve Otto Joachim Moltke (død 1853) hvis søster Bertha (død 1846) giftet seg med den danske baron Frederik Adeler (død 1816) som arvet Gjemsø kloster fra sin farbror, stiftamtmannen Fredrik Georg Adeler (død 1810).

LitteraturRediger